சீதாமரி, பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சீதாமரி : தங்க வீதம்

22 மே 2024
74,170
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மே 2024 74,170 -380.00
20 மே 2024 74,550 +650.00
19 மே 2024 73,900 +10.00
18 மே 2024 73,890 +0.00
17 மே 2024 73,890 +800.00
16 மே 2024 73,090 -130.00
15 மே 2024 73,220 +800.00
14 மே 2024 72,420 +460.00
13 மே 2024 71,960 -870.00
12 மே 2024 72,830 +10.00
சீதாமரி தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,550
சீதாமரி தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,730
சீதாமரி தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,385
சீதாமரி தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,730
சீதாமரி தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (21 மே) 74,170
சீதாமரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,950
சீதாமரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,220
சீதாமரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,268
சீதாமரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,220
சீதாமரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,500
சீதாமரி தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,000
சீதாமரி தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,640
சீதாமரி தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,866
சீதாமரி தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,640
சீதாமரி தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,600
சீதாமரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,850
சீதாமரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,360
சீதாமரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,171
சீதாமரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,850
சீதாமரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,570
சீதாமரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சீதாமரி : வெள்ளி வீதம்

22 மே 2024
94,680.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மே 2024 94,680 -770.00
20 மே 2024 95,450 +4,330.00
19 மே 2024 91,120 +10.00
18 மே 2024 91,110 +10.00
17 மே 2024 91,100 +3,820.00
16 மே 2024 87,280 +380.00
15 மே 2024 86,900 +1,530.00
14 மே 2024 85,370 +570.00
13 மே 2024 84,800 -100.00
12 மே 2024 84,900 +0.00
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,450
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,930
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 85,887
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,070
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (21 மே) 94,680
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 83,970
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,630
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,716
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,630
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,780
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,640
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,150
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,499
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,150
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,100
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,290
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,030
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,885
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,290
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,140
சீதாமரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை