யமுனநகர், ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

யமுனநகர் : தங்க வீதம்

02 டிசம்பர் 2023
63,250
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 டிசம்பர் 2023 63,250 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,520 -330.00
29 நவம்பர் 2023 62,850 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,500 +940.00
27 நவம்பர் 2023 61,560 +10.00
26 நவம்பர் 2023 61,550 +0.00
25 நவம்பர் 2023 61,550 +10.00
24 நவம்பர் 2023 61,540 +300.00
23 நவம்பர் 2023 61,240 +60.00
22 நவம்பர் 2023 61,180 -180.00
யமுனநகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,250
யமுனநகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 63,250
யமுனநகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,250
யமுனநகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,250
யமுனநகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (01 டிசம்பர்) 63,250
யமுனநகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,850
யமுனநகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,750
யமுனநகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,956
யமுனநகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,850
யமுனநகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,520
யமுனநகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,320
யமுனநகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,530
யமுனநகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,180
யமுனநகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,490
யமுனநகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 60,970
யமுனநகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,530
யமுனநகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,280
யமுனநகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,898
யமுனநகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,470
யமுனநகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,480
யமுனநகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

யமுனநகர் : வெள்ளி வீதம்

02 டிசம்பர் 2023
77,660.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 டிசம்பர் 2023 77,660 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,240 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,100 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,430 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,140 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,130 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,130 +10.00
24 நவம்பர் 2023 74,120 +1,020.00
23 நவம்பர் 2023 73,100 +130.00
22 நவம்பர் 2023 72,970 -470.00
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,660
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 77,660
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,660
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,660
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (01 டிசம்பர்) 77,660
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,240
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,080
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,658
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,370
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,240
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,930
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,700
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,575
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,760
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,720
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,810
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,750
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,156
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,800
யமுனநகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,760
யமுனநகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை