தமிழ்நாடு : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

தமிழ்நாடு : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரியலூர் 24 மே 2024 71,930
சென்னை 24 மே 2024 71,930
கோவை 24 மே 2024 71,930
கடலூர் 24 மே 2024 71,930
தர்மபுரி 24 மே 2024 71,930
திண்டுக்கல் 24 மே 2024 71,930
ஈரோடு 24 மே 2024 71,930
காஞ்சிபுரம் 24 மே 2024 71,930
கண்ணியகுமாரி 24 மே 2024 71,930
கரூர் 24 மே 2024 71,930
கிருஷ்ணகிரி 24 மே 2024 71,930
மதுரை 24 மே 2024 71,930
நாகப்பட்டினம் 24 மே 2024 71,930
நமக்கல் 24 மே 2024 71,930
நீலகிரி 24 மே 2024 71,930
பெரம்பலூர் 24 மே 2024 71,930
புதுக்கோட்டை 24 மே 2024 71,930
ராமநாதபுரம் 24 மே 2024 71,930
சேலம் 24 மே 2024 71,930
சிவகங்க 24 மே 2024 71,930
டெனி 24 மே 2024 71,930
தஞ்சாவூர் 24 மே 2024 71,930
திருவாரூர் 24 மே 2024 71,930
திருச்சிராப்பள்ளி 24 மே 2024 71,930
திருநெல்வேலி 24 மே 2024 71,930
திருப்பூர் 24 மே 2024 71,930
திருவள்ளூர் 24 மே 2024 71,930
திருவண்ணாமலை 24 மே 2024 71,930
தூத்துக்குடி 24 மே 2024 71,930
வேலூர் 24 மே 2024 71,930
விலப்புரம் 24 மே 2024 71,930
விருதுநகர் 24 மே 2024 71,930

தமிழ்நாடு : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரியலூர் 24 மே 2024 90,610
சென்னை 24 மே 2024 90,610
கோவை 24 மே 2024 90,610
கடலூர் 24 மே 2024 90,610
தர்மபுரி 24 மே 2024 90,610
திண்டுக்கல் 24 மே 2024 90,610
ஈரோடு 24 மே 2024 90,610
காஞ்சிபுரம் 24 மே 2024 90,610
கண்ணியகுமாரி 24 மே 2024 90,610
கரூர் 24 மே 2024 90,610
கிருஷ்ணகிரி 24 மே 2024 90,610
மதுரை 24 மே 2024 90,610
நாகப்பட்டினம் 24 மே 2024 90,610
நமக்கல் 24 மே 2024 90,610
நீலகிரி 24 மே 2024 90,610
பெரம்பலூர் 24 மே 2024 90,610
புதுக்கோட்டை 24 மே 2024 90,610
ராமநாதபுரம் 24 மே 2024 90,610
சேலம் 24 மே 2024 90,610
சிவகங்க 24 மே 2024 90,610
டெனி 24 மே 2024 90,610
தஞ்சாவூர் 24 மே 2024 90,610
திருவாரூர் 24 மே 2024 90,610
திருச்சிராப்பள்ளி 24 மே 2024 90,610
திருநெல்வேலி 24 மே 2024 90,610
திருப்பூர் 24 மே 2024 90,610
திருவள்ளூர் 24 மே 2024 90,610
திருவண்ணாமலை 24 மே 2024 90,610
தூத்துக்குடி 24 மே 2024 90,610
வேலூர் 24 மே 2024 90,610
விலப்புரம் 24 மே 2024 90,610
விருதுநகர் 24 மே 2024 90,610