தமிழ்நாடு : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

தமிழ்நாடு : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரியலூர் 26 அக்டோபர் 2021 49,470
சென்னை 26 அக்டோபர் 2021 49,470
கோவை 26 அக்டோபர் 2021 49,470
கடலூர் 26 அக்டோபர் 2021 49,470
தர்மபுரி 26 அக்டோபர் 2021 49,470
திண்டுக்கல் 26 அக்டோபர் 2021 49,470
ஈரோடு 26 அக்டோபர் 2021 49,470
காஞ்சிபுரம் 26 அக்டோபர் 2021 49,470
கண்ணியகுமாரி 26 அக்டோபர் 2021 49,470
கரூர் 26 அக்டோபர் 2021 49,470
கிருஷ்ணகிரி 26 அக்டோபர் 2021 49,470
மதுரை 26 அக்டோபர் 2021 49,470
நாகப்பட்டினம் 26 அக்டோபர் 2021 49,470
நமக்கல் 26 அக்டோபர் 2021 49,470
நீலகிரி 26 அக்டோபர் 2021 49,470
பெரம்பலூர் 26 அக்டோபர் 2021 49,470
புதுக்கோட்டை 26 அக்டோபர் 2021 49,470
ராமநாதபுரம் 26 அக்டோபர் 2021 49,470
சேலம் 26 அக்டோபர் 2021 49,470
சிவகங்க 26 அக்டோபர் 2021 49,470
டெனி 26 அக்டோபர் 2021 49,470
தஞ்சாவூர் 26 அக்டோபர் 2021 49,470
திருவாரூர் 26 அக்டோபர் 2021 49,470
திருச்சிராப்பள்ளி 26 அக்டோபர் 2021 49,470
திருநெல்வேலி 26 அக்டோபர் 2021 49,470
திருப்பூர் 26 அக்டோபர் 2021 49,470
திருவள்ளூர் 26 அக்டோபர் 2021 49,470
திருவண்ணாமலை 26 அக்டோபர் 2021 49,470
தூத்துக்குடி 26 அக்டோபர் 2021 49,470
வேலூர் 26 அக்டோபர் 2021 49,470
விலப்புரம் 26 அக்டோபர் 2021 49,470
விருதுநகர் 26 அக்டோபர் 2021 49,470

தமிழ்நாடு : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரியலூர் 26 அக்டோபர் 2021 67,880
சென்னை 26 அக்டோபர் 2021 67,880
கோவை 26 அக்டோபர் 2021 67,880
கடலூர் 26 அக்டோபர் 2021 67,880
தர்மபுரி 26 அக்டோபர் 2021 67,880
திண்டுக்கல் 26 அக்டோபர் 2021 67,880
ஈரோடு 26 அக்டோபர் 2021 67,880
காஞ்சிபுரம் 26 அக்டோபர் 2021 67,880
கண்ணியகுமாரி 26 அக்டோபர் 2021 67,880
கரூர் 26 அக்டோபர் 2021 67,880
கிருஷ்ணகிரி 26 அக்டோபர் 2021 67,880
மதுரை 26 அக்டோபர் 2021 67,880
நாகப்பட்டினம் 26 அக்டோபர் 2021 67,880
நமக்கல் 26 அக்டோபர் 2021 67,880
நீலகிரி 26 அக்டோபர் 2021 67,880
பெரம்பலூர் 26 அக்டோபர் 2021 67,880
புதுக்கோட்டை 26 அக்டோபர் 2021 67,880
ராமநாதபுரம் 26 அக்டோபர் 2021 67,880
சேலம் 26 அக்டோபர் 2021 67,880
சிவகங்க 26 அக்டோபர் 2021 67,880
டெனி 26 அக்டோபர் 2021 67,880
தஞ்சாவூர் 26 அக்டோபர் 2021 67,880
திருவாரூர் 26 அக்டோபர் 2021 67,880
திருச்சிராப்பள்ளி 26 அக்டோபர் 2021 67,880
திருநெல்வேலி 26 அக்டோபர் 2021 67,880
திருப்பூர் 26 அக்டோபர் 2021 67,880
திருவள்ளூர் 26 அக்டோபர் 2021 67,880
திருவண்ணாமலை 26 அக்டோபர் 2021 67,880
தூத்துக்குடி 26 அக்டோபர் 2021 67,880
வேலூர் 26 அக்டோபர் 2021 67,880
விலப்புரம் 26 அக்டோபர் 2021 67,880
விருதுநகர் 26 அக்டோபர் 2021 67,880