தமிழ்நாடு : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

தமிழ்நாடு : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரியலூர் 09 டிசம்பர் 2022 54,180
சென்னை 09 டிசம்பர் 2022 54,180
கோவை 09 டிசம்பர் 2022 54,180
கடலூர் 09 டிசம்பர் 2022 54,180
தர்மபுரி 09 டிசம்பர் 2022 54,180
திண்டுக்கல் 09 டிசம்பர் 2022 54,180
ஈரோடு 09 டிசம்பர் 2022 54,180
காஞ்சிபுரம் 09 டிசம்பர் 2022 54,180
கண்ணியகுமாரி 09 டிசம்பர் 2022 54,180
கரூர் 09 டிசம்பர் 2022 54,180
கிருஷ்ணகிரி 09 டிசம்பர் 2022 54,180
மதுரை 09 டிசம்பர் 2022 54,180
நாகப்பட்டினம் 09 டிசம்பர் 2022 54,180
நமக்கல் 09 டிசம்பர் 2022 54,180
நீலகிரி 09 டிசம்பர் 2022 54,180
பெரம்பலூர் 09 டிசம்பர் 2022 54,180
புதுக்கோட்டை 09 டிசம்பர் 2022 54,180
ராமநாதபுரம் 09 டிசம்பர் 2022 54,180
சேலம் 09 டிசம்பர் 2022 54,180
சிவகங்க 09 டிசம்பர் 2022 54,180
டெனி 09 டிசம்பர் 2022 54,180
தஞ்சாவூர் 09 டிசம்பர் 2022 54,180
திருவாரூர் 09 டிசம்பர் 2022 54,180
திருச்சிராப்பள்ளி 09 டிசம்பர் 2022 54,180
திருநெல்வேலி 09 டிசம்பர் 2022 54,180
திருப்பூர் 09 டிசம்பர் 2022 54,180
திருவள்ளூர் 09 டிசம்பர் 2022 54,180
திருவண்ணாமலை 09 டிசம்பர் 2022 54,180
தூத்துக்குடி 09 டிசம்பர் 2022 54,180
வேலூர் 09 டிசம்பர் 2022 54,180
விலப்புரம் 09 டிசம்பர் 2022 54,180
விருதுநகர் 09 டிசம்பர் 2022 54,180

தமிழ்நாடு : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரியலூர் 09 டிசம்பர் 2022 67,030
சென்னை 09 டிசம்பர் 2022 67,030
கோவை 09 டிசம்பர் 2022 67,030
கடலூர் 09 டிசம்பர் 2022 67,030
தர்மபுரி 09 டிசம்பர் 2022 67,030
திண்டுக்கல் 09 டிசம்பர் 2022 67,030
ஈரோடு 09 டிசம்பர் 2022 67,030
காஞ்சிபுரம் 09 டிசம்பர் 2022 67,030
கண்ணியகுமாரி 09 டிசம்பர் 2022 67,030
கரூர் 09 டிசம்பர் 2022 67,030
கிருஷ்ணகிரி 09 டிசம்பர் 2022 67,030
மதுரை 09 டிசம்பர் 2022 67,030
நாகப்பட்டினம் 09 டிசம்பர் 2022 67,030
நமக்கல் 09 டிசம்பர் 2022 67,030
நீலகிரி 09 டிசம்பர் 2022 67,030
பெரம்பலூர் 09 டிசம்பர் 2022 67,030
புதுக்கோட்டை 09 டிசம்பர் 2022 67,030
ராமநாதபுரம் 09 டிசம்பர் 2022 67,030
சேலம் 09 டிசம்பர் 2022 67,030
சிவகங்க 09 டிசம்பர் 2022 67,030
டெனி 09 டிசம்பர் 2022 67,030
தஞ்சாவூர் 09 டிசம்பர் 2022 67,030
திருவாரூர் 09 டிசம்பர் 2022 67,030
திருச்சிராப்பள்ளி 09 டிசம்பர் 2022 67,030
திருநெல்வேலி 09 டிசம்பர் 2022 67,030
திருப்பூர் 09 டிசம்பர் 2022 67,030
திருவள்ளூர் 09 டிசம்பர் 2022 67,030
திருவண்ணாமலை 09 டிசம்பர் 2022 67,030
தூத்துக்குடி 09 டிசம்பர் 2022 67,030
வேலூர் 09 டிசம்பர் 2022 67,030
விலப்புரம் 09 டிசம்பர் 2022 67,030
விருதுநகர் 09 டிசம்பர் 2022 67,030