நல்கொண்டா, தெலுங்கானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நல்கொண்டா : தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
59,990
-60.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 60,050 +190.00
05 ஜூன் 2023 59,860 +240.00
04 ஜூன் 2023 59,620 +0.00
03 ஜூன் 2023 59,620 +10.00
02 ஜூன் 2023 59,610 -660.00
01 ஜூன் 2023 60,270 +0.00
31 மே 2023 60,270 +20.00
30 மே 2023 60,250 +500.00
29 மே 2023 59,750 +90.00
28 மே 2023 59,660 +0.00
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,270
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 59,610
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,838
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,270
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 60,050
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,680
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,650
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,611
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,110
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,270
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,330
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,620
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,340
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,620
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,100
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,860
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,050
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,878
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,980
நல்கொண்டா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,610
நல்கொண்டா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நல்கொண்டா : வெள்ளி வீதம்

07 ஜூன் 2023
72,080.00
-60.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 72,140 +60.00
05 ஜூன் 2023 72,080 -110.00
04 ஜூன் 2023 72,190 +0.00
03 ஜூன் 2023 72,190 +10.00
02 ஜூன் 2023 72,180 -630.00
01 ஜூன் 2023 72,810 +480.00
31 மே 2023 72,330 +1,070.00
30 மே 2023 71,260 -30.00
29 மே 2023 71,290 -180.00
28 மே 2023 71,470 +10.00
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,810
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 72,080
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,265
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,810
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 72,140
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,110
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,380
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,882
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,520
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,330
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,300
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,330
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,931
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,410
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,520
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,400
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,940
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,087
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,560
நல்கொண்டா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,400
நல்கொண்டா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை