காந்தி நகர், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

காந்தி நகர் : தங்க வீதம்

02 டிசம்பர் 2023
63,350
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 டிசம்பர் 2023 63,350 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,620 -330.00
29 நவம்பர் 2023 62,950 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,600 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,650 +0.00
26 நவம்பர் 2023 61,650 +10.00
25 நவம்பர் 2023 61,640 +0.00
24 நவம்பர் 2023 61,640 +310.00
23 நவம்பர் 2023 61,330 +50.00
22 நவம்பர் 2023 61,280 -180.00
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,350
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 63,350
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,350
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,350
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (01 டிசம்பர்) 63,350
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,950
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,850
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,054
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,950
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,620
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,410
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,620
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,275
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,580
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,070
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,620
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,370
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,986
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,560
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,570
காந்தி நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

காந்தி நகர் : வெள்ளி வீதம்

02 டிசம்பர் 2023
77,780.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 டிசம்பர் 2023 77,780 +410.00
30 நவம்பர் 2023 77,370 +1,150.00
29 நவம்பர் 2023 76,220 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,550 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,260 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,250 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,250 +10.00
24 நவம்பர் 2023 74,240 +1,020.00
23 நவம்பர் 2023 73,220 +130.00
22 நவம்பர் 2023 73,090 -460.00
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,780
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 77,780
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,780
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,780
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (01 டிசம்பர்) 77,780
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,370
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,190
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,774
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,480
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,370
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,040
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,810
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,688
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,870
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,830
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,930
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,860
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,272
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,920
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,870
காந்தி நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை