விகராபாத், தெலுங்கானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

விகராபாத் : தங்க வீதம்

02 டிசம்பர் 2023
63,370
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 டிசம்பர் 2023 63,370 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,640 -330.00
29 நவம்பர் 2023 62,970 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,620 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,670 +0.00
26 நவம்பர் 2023 61,670 +10.00
25 நவம்பர் 2023 61,660 +0.00
24 நவம்பர் 2023 61,660 +310.00
23 நவம்பர் 2023 61,350 +60.00
22 நவம்பர் 2023 61,290 -180.00
விகராபாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,370
விகராபாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 63,370
விகராபாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,370
விகராபாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,370
விகராபாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (01 டிசம்பர்) 63,370
விகராபாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,970
விகராபாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,860
விகராபாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,071
விகராபாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,960
விகராபாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,640
விகராபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,430
விகராபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,640
விகராபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,291
விகராபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,590
விகராபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,080
விகராபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,640
விகராபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,380
விகராபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,006
விகராபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,580
விகராபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,590
விகராபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

விகராபாத் : வெள்ளி வீதம்

02 டிசம்பர் 2023
77,800.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 டிசம்பர் 2023 77,800 +410.00
30 நவம்பர் 2023 77,390 +1,150.00
29 நவம்பர் 2023 76,240 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,570 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,280 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,270 +10.00
25 நவம்பர் 2023 74,260 +0.00
24 நவம்பர் 2023 74,260 +1,020.00
23 நவம்பர் 2023 73,240 +130.00
22 நவம்பர் 2023 73,110 -460.00
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,800
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 77,800
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,800
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,800
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (01 டிசம்பர்) 77,800
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,390
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,210
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,793
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,500
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,390
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,060
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,830
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,706
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,890
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,850
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,950
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,880
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,306
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,940
விகராபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,890
விகராபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை