கர்னல், ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கர்னல் : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,280
+160.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,120 +230.00
06 பிப்ரவரி 2023 56,890 +390.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,500 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,500 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,490 -1,250.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,740 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,810 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,090 +110.00
30 ஜனவரி 2023 56,980 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,180 +0.00
கர்னல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,810
கர்னல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,490
கர்னல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,007
கர்னல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,810
கர்னல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,120
கர்னல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,180
கர்னல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,030
கர்னல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,384
கர்னல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,030
கர்னல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,090
கர்னல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,060
கர்னல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,400
கர்னல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,371
கர்னல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,800
கர்னல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,020
கர்னல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,170
கர்னல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,220
கர்னல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,138
கர்னல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,570
கர்னல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,830
கர்னல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கர்னல் : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,800.00
+360.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,440 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,540 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,730 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,730 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,720 -2,660.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,380 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,950 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,910 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,670 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,400 +0.00
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,380
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,440
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,356
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,950
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,440
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,850
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,970
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,852
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,280
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,910
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,680
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,970
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,846
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,150
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,280
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,250
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,410
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,302
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,950
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,250
கர்னல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை