கர்னல், ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கர்னல் : தங்க வீதம்

இன்று 16 ஜனவரி 2022
48,840
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜனவரி 2022 48,840 +0.00
14 ஜனவரி 2022 48,840 -80.00
13 ஜனவரி 2022 48,920 +130.00
12 ஜனவரி 2022 48,790 +240.00
11 ஜனவரி 2022 48,550 +0.00
10 ஜனவரி 2022 48,550 +0.00
09 ஜனவரி 2022 48,550 +0.00
08 ஜனவரி 2022 48,550 +0.00
07 ஜனவரி 2022 48,550 -580.00
06 ஜனவரி 2022 49,130 +70.00
கர்னல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,210
கர்னல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,550
கர்னல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,823
கர்னல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 48,990
கர்னல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (15 ஜனவரி) 48,840
கர்னல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,770
கர்னல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,500
கர்னல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,152
கர்னல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,710
கர்னல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 48,990
கர்னல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,460
கர்னல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,090
கர்னல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,345
கர்னல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,740
கர்னல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,690
கர்னல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,320
கர்னல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,360
கர்னல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,399
கர்னல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,400
கர்னல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,070
கர்னல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கர்னல் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 16 ஜனவரி 2022
63,350.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜனவரி 2022 63,350 +0.00
14 ஜனவரி 2022 63,350 +60.00
13 ஜனவரி 2022 63,290 +770.00
12 ஜனவரி 2022 62,520 +450.00
11 ஜனவரி 2022 62,070 +60.00
10 ஜனவரி 2022 62,010 +180.00
09 ஜனவரி 2022 61,830 +0.00
08 ஜனவரி 2022 61,830 +0.00
07 ஜனவரி 2022 61,830 -1,850.00
06 ஜனவரி 2022 63,680 +10.00
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 64,110
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,830
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,927
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,600
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (15 ஜனவரி) 63,350
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,960
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,600
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,071
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,070
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,600
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,700
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,070
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,194
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,030
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,070
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,670
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,000
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,400
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,000
கர்னல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,440
கர்னல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை