ஜாம்நகர், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜாம்நகர் : தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
59,990
-40.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 60,030 +180.00
05 ஜூன் 2023 59,850 +240.00
04 ஜூன் 2023 59,610 +10.00
03 ஜூன் 2023 59,600 +0.00
02 ஜூன் 2023 59,600 -660.00
01 ஜூன் 2023 60,260 +10.00
31 மே 2023 60,250 +10.00
30 மே 2023 60,240 +510.00
29 மே 2023 59,730 +80.00
28 மே 2023 59,650 +10.00
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,260
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 59,600
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,825
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,260
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 60,030
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,670
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,640
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,595
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,090
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,250
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,320
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,600
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,324
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,600
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,090
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,840
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,040
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,862
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,960
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,600
ஜாம்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜாம்நகர் : வெள்ளி வீதம்

07 ஜூன் 2023
72,130.00
+10.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 72,120 +50.00
05 ஜூன் 2023 72,070 -100.00
04 ஜூன் 2023 72,170 +0.00
03 ஜூன் 2023 72,170 +10.00
02 ஜூன் 2023 72,160 -630.00
01 ஜூன் 2023 72,790 +470.00
31 மே 2023 72,320 +1,080.00
30 மே 2023 71,240 -30.00
29 மே 2023 71,270 -180.00
28 மே 2023 71,450 +10.00
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,790
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 72,070
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,247
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,790
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 72,120
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,090
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,360
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,863
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,500
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,320
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,280
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,310
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,912
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,390
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,500
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,380
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,930
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,070
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,540
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,380
ஜாம்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை