கண்ணூர், கேரளா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கண்ணூர் : தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
60,070
-60.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 60,130 +180.00
05 ஜூன் 2023 59,950 +240.00
04 ஜூன் 2023 59,710 +0.00
03 ஜூன் 2023 59,710 +10.00
02 ஜூன் 2023 59,700 -660.00
01 ஜூன் 2023 60,360 +10.00
31 மே 2023 60,350 +10.00
30 மே 2023 60,340 +510.00
29 மே 2023 59,830 +80.00
28 மே 2023 59,750 +10.00
கண்ணூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,360
கண்ணூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 59,700
கண்ணூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,927
கண்ணூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,360
கண்ணூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 60,130
கண்ணூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,770
கண்ணூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,740
கண்ணூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,698
கண்ணூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,200
கண்ணூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,350
கண்ணூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,420
கண்ணூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,710
கண்ணூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,430
கண்ணூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,710
கண்ணூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,190
கண்ணூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,950
கண்ணூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,130
கண்ணூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,963
கண்ணூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 56,060
கண்ணூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,700
கண்ணூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கண்ணூர் : வெள்ளி வீதம்

07 ஜூன் 2023
72,150.00
-100.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 72,250 +60.00
05 ஜூன் 2023 72,190 -110.00
04 ஜூன் 2023 72,300 +10.00
03 ஜூன் 2023 72,290 +0.00
02 ஜூன் 2023 72,290 -630.00
01 ஜூன் 2023 72,920 +480.00
31 மே 2023 72,440 +1,080.00
30 மே 2023 71,360 -40.00
29 மே 2023 71,400 -170.00
28 மே 2023 71,570 +0.00
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,920
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 72,190
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,373
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,920
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 72,250
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,230
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,480
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,990
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,630
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,440
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,410
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,430
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 75,040
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,510
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,630
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,510
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 62,030
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,185
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,650
கண்ணூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,510
கண்ணூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை