ரத்னகிரி, மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ரத்னகிரி : தங்க வீதம்

02 ஜூன் 2023
60,170
-10.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 ஜூன் 2023 60,180 +10.00
31 மே 2023 60,170 +10.00
30 மே 2023 60,160 +510.00
29 மே 2023 59,650 +80.00
28 மே 2023 59,570 +10.00
27 மே 2023 59,560 +0.00
26 மே 2023 59,560 -90.00
25 மே 2023 59,650 -370.00
24 மே 2023 60,020 -390.00
23 மே 2023 60,410 -20.00
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,180
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,180
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 60,180
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,180
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (01 ஜூன்) 60,180
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,580
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,560
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,514
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,010
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,170
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,240
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,520
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,244
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,520
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,010
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,760
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,960
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,786
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,890
ரத்னகிரி தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,520
ரத்னகிரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ரத்னகிரி : வெள்ளி வீதம்

02 ஜூன் 2023
72,750.00
+50.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 ஜூன் 2023 72,700 +480.00
31 மே 2023 72,220 +1,070.00
30 மே 2023 71,150 -30.00
29 மே 2023 71,180 -170.00
28 மே 2023 71,350 +0.00
27 மே 2023 71,350 +10.00
26 மே 2023 71,340 +1,070.00
25 மே 2023 70,270 -830.00
24 மே 2023 71,100 -1,090.00
23 மே 2023 72,190 -560.00
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,700
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 72,700
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,700
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,700
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (01 ஜூன்) 72,700
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 77,990
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,270
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,765
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,400
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,220
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,180
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,210
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,813
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,290
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,400
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,290
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,850
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,981
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,450
ரத்னகிரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,290
ரத்னகிரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை