உதம்பூர், ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

உதம்பூர் : தங்க வீதம்

22 மே 2024
74,340
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மே 2024 74,340 -380.00
20 மே 2024 74,720 +650.00
19 மே 2024 74,070 +10.00
18 மே 2024 74,060 +0.00
17 மே 2024 74,060 +800.00
16 மே 2024 73,260 -130.00
15 மே 2024 73,390 +800.00
14 மே 2024 72,590 +470.00
13 மே 2024 72,120 -870.00
12 மே 2024 72,990 +0.00
உதம்பூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,720
உதம்பூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,890
உதம்பூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,549
உதம்பூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,890
உதம்பூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (21 மே) 74,340
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,120
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,370
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,430
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,370
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,660
உதம்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,150
உதம்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,780
உதம்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,014
உதம்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,780
உதம்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,750
உதம்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,990
உதம்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,500
உதம்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,312
உதம்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,990
உதம்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,710
உதம்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

உதம்பூர் : வெள்ளி வீதம்

22 மே 2024
94,890.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மே 2024 94,890 -780.00
20 மே 2024 95,670 +4,350.00
19 மே 2024 91,320 +10.00
18 மே 2024 91,310 +0.00
17 மே 2024 91,310 +3,840.00
16 மே 2024 87,470 +370.00
15 மே 2024 87,100 +1,540.00
14 மே 2024 85,560 +570.00
13 மே 2024 84,990 -110.00
12 மே 2024 85,100 +10.00
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,670
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,110
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,081
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,250
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (21 மே) 94,890
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,160
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,800
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,900
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,800
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,960
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,810
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,320
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,667
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,320
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,270
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,450
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,180
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,045
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,450
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,300
உதம்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை