ஈரோடு : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஈரோடு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஈரோடு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரியலூர் 23 ஜனவரி 2022 49,650
சாம்ராஜ்நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,550
கோவை 23 ஜனவரி 2022 49,650
தர்மபுரி 23 ஜனவரி 2022 49,650
திண்டுக்கல் 23 ஜனவரி 2022 49,650
ஈரோடு 23 ஜனவரி 2022 49,650
கரூர் 23 ஜனவரி 2022 49,650
கிருஷ்ணகிரி 23 ஜனவரி 2022 49,650
மைசூர் 23 ஜனவரி 2022 49,550
நமக்கல் 23 ஜனவரி 2022 49,650
நீலகிரி 23 ஜனவரி 2022 49,650
பாலக்காடு 23 ஜனவரி 2022 49,660
பெரம்பலூர் 23 ஜனவரி 2022 49,650
ராமநகர 23 ஜனவரி 2022 49,550
சேலம் 23 ஜனவரி 2022 49,650
டெனி 23 ஜனவரி 2022 49,650
திருச்சிராப்பள்ளி 23 ஜனவரி 2022 49,650
திருப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,650
ஈரோடு : தங்க விலை

ஈரோடு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரியலூர் 23 ஜனவரி 2022 67,100
சாம்ராஜ்நகர் 23 ஜனவரி 2022 66,960
கோவை 23 ஜனவரி 2022 67,100
தர்மபுரி 23 ஜனவரி 2022 67,100
திண்டுக்கல் 23 ஜனவரி 2022 67,100
ஈரோடு 23 ஜனவரி 2022 67,100
கரூர் 23 ஜனவரி 2022 67,100
கிருஷ்ணகிரி 23 ஜனவரி 2022 67,100
மைசூர் 23 ஜனவரி 2022 66,960
நமக்கல் 23 ஜனவரி 2022 67,100
நீலகிரி 23 ஜனவரி 2022 67,100
பாலக்காடு 23 ஜனவரி 2022 67,110
பெரம்பலூர் 23 ஜனவரி 2022 67,100
ராமநகர 23 ஜனவரி 2022 66,960
சேலம் 23 ஜனவரி 2022 67,100
டெனி 23 ஜனவரி 2022 67,100
திருச்சிராப்பள்ளி 23 ஜனவரி 2022 67,100
திருப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 67,100
ஈரோடு : வெள்ளி விலை