கோட்டயம் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கோட்டயம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கோட்டயம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலப்புழா 29 ஜனவரி 2022 49,180
எர்ணாகுளம் 29 ஜனவரி 2022 49,180
இடுகி 29 ஜனவரி 2022 49,180
கொல்லம் 29 ஜனவரி 2022 49,180
கோட்டயம் 29 ஜனவரி 2022 49,180
பாலக்காடு 29 ஜனவரி 2022 49,180
பதானந்திட்டா 29 ஜனவரி 2022 49,180
டெனி 29 ஜனவரி 2022 49,170
திருவனந்தபுரம் 29 ஜனவரி 2022 49,180
திருச்சூர் 29 ஜனவரி 2022 49,180
விருதுநகர் 29 ஜனவரி 2022 49,170
கோட்டயம் : தங்க விலை

கோட்டயம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலப்புழா 29 ஜனவரி 2022 63,580
எர்ணாகுளம் 29 ஜனவரி 2022 63,580
இடுகி 29 ஜனவரி 2022 63,580
கொல்லம் 29 ஜனவரி 2022 63,580
கோட்டயம் 29 ஜனவரி 2022 63,580
பாலக்காடு 29 ஜனவரி 2022 63,580
பதானந்திட்டா 29 ஜனவரி 2022 63,580
டெனி 29 ஜனவரி 2022 63,580
திருவனந்தபுரம் 29 ஜனவரி 2022 63,580
திருச்சூர் 29 ஜனவரி 2022 63,580
விருதுநகர் 29 ஜனவரி 2022 63,580
கோட்டயம் : வெள்ளி விலை