புதுக்கோட்டை : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

புதுக்கோட்டை : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

புதுக்கோட்டை : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரியலூர் 23 ஜனவரி 2022 49,650
திண்டுக்கல் 23 ஜனவரி 2022 49,650
காரைக்கல் 23 ஜனவரி 2022 49,690
கரூர் 23 ஜனவரி 2022 49,650
மதுரை 23 ஜனவரி 2022 49,650
நாகப்பட்டினம் 23 ஜனவரி 2022 49,650
நமக்கல் 23 ஜனவரி 2022 49,650
பெரம்பலூர் 23 ஜனவரி 2022 49,650
புதுக்கோட்டை 23 ஜனவரி 2022 49,650
ராமநாதபுரம் 23 ஜனவரி 2022 49,650
சேலம் 23 ஜனவரி 2022 49,650
சிவகங்க 23 ஜனவரி 2022 49,650
டெனி 23 ஜனவரி 2022 49,650
தஞ்சாவூர் 23 ஜனவரி 2022 49,650
திருவாரூர் 23 ஜனவரி 2022 49,650
திருச்சிராப்பள்ளி 23 ஜனவரி 2022 49,650
விருதுநகர் 23 ஜனவரி 2022 49,650
புதுக்கோட்டை : தங்க விலை

புதுக்கோட்டை : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரியலூர் 23 ஜனவரி 2022 67,100
திண்டுக்கல் 23 ஜனவரி 2022 67,100
காரைக்கல் 23 ஜனவரி 2022 67,140
கரூர் 23 ஜனவரி 2022 67,100
மதுரை 23 ஜனவரி 2022 67,100
நாகப்பட்டினம் 23 ஜனவரி 2022 67,100
நமக்கல் 23 ஜனவரி 2022 67,100
பெரம்பலூர் 23 ஜனவரி 2022 67,100
புதுக்கோட்டை 23 ஜனவரி 2022 67,100
ராமநாதபுரம் 23 ஜனவரி 2022 67,100
சேலம் 23 ஜனவரி 2022 67,100
சிவகங்க 23 ஜனவரி 2022 67,100
டெனி 23 ஜனவரி 2022 67,100
தஞ்சாவூர் 23 ஜனவரி 2022 67,100
திருவாரூர் 23 ஜனவரி 2022 67,100
திருச்சிராப்பள்ளி 23 ஜனவரி 2022 67,100
விருதுநகர் 23 ஜனவரி 2022 67,100
புதுக்கோட்டை : வெள்ளி விலை