சேலம் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சேலம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சேலம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரியலூர் 29 ஜனவரி 2022 49,170
பெங்களூர் 29 ஜனவரி 2022 49,070
சாம்ராஜ்நகர் 29 ஜனவரி 2022 49,070
கோவை 29 ஜனவரி 2022 49,170
தர்மபுரி 29 ஜனவரி 2022 49,170
திண்டுக்கல் 29 ஜனவரி 2022 49,170
ஈரோடு 29 ஜனவரி 2022 49,170
கரூர் 29 ஜனவரி 2022 49,170
கிருஷ்ணகிரி 29 ஜனவரி 2022 49,170
நமக்கல் 29 ஜனவரி 2022 49,170
நீலகிரி 29 ஜனவரி 2022 49,170
பெரம்பலூர் 29 ஜனவரி 2022 49,170
புதுக்கோட்டை 29 ஜனவரி 2022 49,170
ராமநகர 29 ஜனவரி 2022 49,070
சேலம் 29 ஜனவரி 2022 49,170
தஞ்சாவூர் 29 ஜனவரி 2022 49,170
திருச்சிராப்பள்ளி 29 ஜனவரி 2022 49,170
திருப்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,170
திருவண்ணாமலை 29 ஜனவரி 2022 49,170
விலப்புரம் 29 ஜனவரி 2022 49,170
சேலம் : தங்க விலை

சேலம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரியலூர் 29 ஜனவரி 2022 63,580
பெங்களூர் 29 ஜனவரி 2022 63,440
சாம்ராஜ்நகர் 29 ஜனவரி 2022 63,440
கோவை 29 ஜனவரி 2022 63,580
தர்மபுரி 29 ஜனவரி 2022 63,580
திண்டுக்கல் 29 ஜனவரி 2022 63,580
ஈரோடு 29 ஜனவரி 2022 63,580
கரூர் 29 ஜனவரி 2022 63,580
கிருஷ்ணகிரி 29 ஜனவரி 2022 63,580
நமக்கல் 29 ஜனவரி 2022 63,580
நீலகிரி 29 ஜனவரி 2022 63,580
பெரம்பலூர் 29 ஜனவரி 2022 63,580
புதுக்கோட்டை 29 ஜனவரி 2022 63,580
ராமநகர 29 ஜனவரி 2022 63,440
சேலம் 29 ஜனவரி 2022 63,580
தஞ்சாவூர் 29 ஜனவரி 2022 63,580
திருச்சிராப்பள்ளி 29 ஜனவரி 2022 63,580
திருப்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,580
திருவண்ணாமலை 29 ஜனவரி 2022 63,580
விலப்புரம் 29 ஜனவரி 2022 63,580
சேலம் : வெள்ளி விலை