திருவனந்தபுரம் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

திருவனந்தபுரம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

திருவனந்தபுரம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலப்புழா 23 ஜனவரி 2022 49,660
இடுகி 23 ஜனவரி 2022 49,660
கண்ணியகுமாரி 23 ஜனவரி 2022 49,650
கொல்லம் 23 ஜனவரி 2022 49,660
கோட்டயம் 23 ஜனவரி 2022 49,660
பதானந்திட்டா 23 ஜனவரி 2022 49,660
திருவனந்தபுரம் 23 ஜனவரி 2022 49,660
திருநெல்வேலி 23 ஜனவரி 2022 49,650
தூத்துக்குடி 23 ஜனவரி 2022 49,650
திருவனந்தபுரம் : தங்க விலை

திருவனந்தபுரம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆலப்புழா 23 ஜனவரி 2022 67,110
இடுகி 23 ஜனவரி 2022 67,110
கண்ணியகுமாரி 23 ஜனவரி 2022 67,100
கொல்லம் 23 ஜனவரி 2022 67,110
கோட்டயம் 23 ஜனவரி 2022 67,110
பதானந்திட்டா 23 ஜனவரி 2022 67,110
திருவனந்தபுரம் 23 ஜனவரி 2022 67,110
திருநெல்வேலி 23 ஜனவரி 2022 67,100
தூத்துக்குடி 23 ஜனவரி 2022 67,100
திருவனந்தபுரம் : வெள்ளி விலை