திருப்பூர் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

திருப்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

திருப்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
சாம்ராஜ்நகர் 23 ஜனவரி 2022 49,550
கோவை 23 ஜனவரி 2022 49,650
தர்மபுரி 23 ஜனவரி 2022 49,650
திண்டுக்கல் 23 ஜனவரி 2022 49,650
ஈரோடு 23 ஜனவரி 2022 49,650
இடுகி 23 ஜனவரி 2022 49,660
கரூர் 23 ஜனவரி 2022 49,650
மதுரை 23 ஜனவரி 2022 49,650
மலப்புரம் 23 ஜனவரி 2022 49,660
மைசூர் 23 ஜனவரி 2022 49,550
நமக்கல் 23 ஜனவரி 2022 49,650
நீலகிரி 23 ஜனவரி 2022 49,650
பாலக்காடு 23 ஜனவரி 2022 49,660
சேலம் 23 ஜனவரி 2022 49,650
டெனி 23 ஜனவரி 2022 49,650
திருச்சூர் 23 ஜனவரி 2022 49,660
திருச்சிராப்பள்ளி 23 ஜனவரி 2022 49,650
திருப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,650
வயநாடு 23 ஜனவரி 2022 49,660
திருப்பூர் : தங்க விலை

திருப்பூர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
சாம்ராஜ்நகர் 23 ஜனவரி 2022 66,960
கோவை 23 ஜனவரி 2022 67,100
தர்மபுரி 23 ஜனவரி 2022 67,100
திண்டுக்கல் 23 ஜனவரி 2022 67,100
ஈரோடு 23 ஜனவரி 2022 67,100
இடுகி 23 ஜனவரி 2022 67,110
கரூர் 23 ஜனவரி 2022 67,100
மதுரை 23 ஜனவரி 2022 67,100
மலப்புரம் 23 ஜனவரி 2022 67,110
மைசூர் 23 ஜனவரி 2022 66,960
நமக்கல் 23 ஜனவரி 2022 67,100
நீலகிரி 23 ஜனவரி 2022 67,100
பாலக்காடு 23 ஜனவரி 2022 67,110
சேலம் 23 ஜனவரி 2022 67,100
டெனி 23 ஜனவரி 2022 67,100
திருச்சூர் 23 ஜனவரி 2022 67,110
திருச்சிராப்பள்ளி 23 ஜனவரி 2022 67,100
திருப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 67,100
வயநாடு 23 ஜனவரி 2022 67,110
திருப்பூர் : வெள்ளி விலை