అగర్తల, త్రిపుర : బంగారం & వెండి ధర

అగర్తల : బంగారు రేటు

22 జూన్ 2024
71,960
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 71,960 -140.00
19 జూన్ 2024 72,100 +50.00
18 జూన్ 2024 72,050 +210.00
17 జూన్ 2024 71,840 -450.00
16 జూన్ 2024 72,290 +0.00
15 జూన్ 2024 72,290 +10.00
14 జూన్ 2024 72,280 +830.00
13 జూన్ 2024 71,450 -770.00
12 జూన్ 2024 72,220 +410.00
11 జూన్ 2024 71,810 +90.00
అగర్తల బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,410
అగర్తల బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,450
అగర్తల బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,104
అగర్తల బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,100
అగర్తల బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 71,960
అగర్తల బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,950
అగర్తల బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 71,110
అగర్తల బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,641
అగర్తల బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 71,110
అగర్తల బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,090
అగర్తల బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,340
అగర్తల బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,580
అగర్తల బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,647
అగర్తల బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,580
అగర్తల బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,880
అగర్తల బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,360
అగర్తల బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,980
అగర్తల బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,216
అగర్తల బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,980
అగర్తల బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,960
అగర్తల - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అగర్తల : వెండి రేటు

22 జూన్ 2024
89,820.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 89,820 -360.00
19 జూన్ 2024 90,180 +510.00
18 జూన్ 2024 89,670 +160.00
17 జూన్ 2024 89,510 -290.00
16 జూన్ 2024 89,800 +10.00
15 జూన్ 2024 89,790 +10.00
14 జూన్ 2024 89,780 +1,190.00
13 జూన్ 2024 88,590 -2,430.00
12 జూన్ 2024 91,020 +1,770.00
11 జూన్ 2024 89,250 -1,350.00
అగర్తల వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,420
అగర్తల వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,590
అగర్తల వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,460
అగర్తల వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 92,200
అగర్తల వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 89,820
అగర్తల వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,750
అగర్తల వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,350
అగర్తల వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,624
అగర్తల వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,500
అగర్తల వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 92,190
అగర్తల వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,420
అగర్తల వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 76,030
అగర్తల వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,149
అగర్తల వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 76,030
అగర్తల వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,210
అగర్తల వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 76,040
అగర్తల వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,530
అగర్తల వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,894
అగర్తల వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,530
అగర్తల వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,500
అగర్తల - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర