ధౌల్పూర్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

ధౌల్పూర్ : బంగారు రేటు

24 మే 2024
71,710
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మే 2024 71,710 -1,540.00
22 మే 2024 73,250 -950.00
21 మే 2024 74,200 -380.00
20 మే 2024 74,580 +650.00
19 మే 2024 73,930 +10.00
18 మే 2024 73,920 +0.00
17 మే 2024 73,920 +800.00
16 మే 2024 73,120 -130.00
15 మే 2024 73,250 +800.00
14 మే 2024 72,450 +470.00
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,580
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,760
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,420
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,760
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (23 మే) 71,710
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,980
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,250
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,297
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,250
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,530
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,030
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,660
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,891
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,660
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,620
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,870
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,390
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,195
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,870
ధౌల్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,600
ధౌల్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ధౌల్పూర్ : వెండి రేటు

24 మే 2024
90,340.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మే 2024 90,340 -2,630.00
22 మే 2024 92,970 -1,750.00
21 మే 2024 94,720 -770.00
20 మే 2024 95,490 +4,340.00
19 మే 2024 91,150 +10.00
18 మే 2024 91,140 +0.00
17 మే 2024 91,140 +3,830.00
16 మే 2024 87,310 +370.00
15 మే 2024 86,940 +1,540.00
14 మే 2024 85,400 +560.00
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,490
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,960
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 86,442
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,100
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (23 మే) 90,340
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,010
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,660
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,749
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,660
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,810
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,670
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,180
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,528
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,180
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,130
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,320
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,050
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,912
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,320
ధౌల్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,170
ధౌల్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర