హజారిబాగ్, జార్ఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

హజారిబాగ్ : బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
59,900
-70.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 59,970 +190.00
05 జూన్ 2023 59,780 +230.00
04 జూన్ 2023 59,550 +10.00
03 జూన్ 2023 59,540 +0.00
02 జూన్ 2023 59,540 -650.00
01 జూన్ 2023 60,190 +0.00
31 మే 2023 60,190 +20.00
30 మే 2023 60,170 +500.00
29 మే 2023 59,670 +90.00
28 మే 2023 59,580 +0.00
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,190
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 59,540
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,762
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,190
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 59,970
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,600
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,570
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,529
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,030
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,190
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,250
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,540
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,260
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,540
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,020
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,780
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,980
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,800
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,900
హజారిబాగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,530
హజారిబాగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

హజారిబాగ్ : వెండి రేటు

07 జూన్ 2023
71,950.00
-100.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 72,050 +60.00
05 జూన్ 2023 71,990 -110.00
04 జూన్ 2023 72,100 +10.00
03 జూన్ 2023 72,090 +10.00
02 జూన్ 2023 72,080 -640.00
01 జూన్ 2023 72,720 +480.00
31 మే 2023 72,240 +1,070.00
30 మే 2023 71,170 -30.00
29 మే 2023 71,200 -170.00
28 మే 2023 71,370 +0.00
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,720
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,990
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,172
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,720
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 72,050
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,010
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,280
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,784
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,420
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,240
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,200
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,230
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,832
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,310
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,420
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,310
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,860
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,998
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,470
హజారిబాగ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,310
హజారిబాగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర