తిరువనంతపురం, కేరళ : బంగారం & వెండి ధర

తిరువనంతపురం : బంగారు రేటు

11 డిసెంబర్ 2023
61,530
-390.00
తేదీ ధర మార్పు
10 డిసెంబర్ 2023 61,920 +10.00
09 డిసెంబర్ 2023 61,910 +0.00
08 డిసెంబర్ 2023 61,910 -730.00
07 డిసెంబర్ 2023 62,640 +120.00
06 డిసెంబర్ 2023 62,520 +190.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,330 -190.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,520 -950.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,470 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,470 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,460 +730.00
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,470
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,910
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,615
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,460
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (10 డిసెంబర్) 61,920
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,060
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,950
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,158
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,050
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,730
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,520
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,720
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,377
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,680
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,170
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,730
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,470
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,088
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,660
తిరువనంతపురం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,670
తిరువనంతపురం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

తిరువనంతపురం : వెండి రేటు

11 డిసెంబర్ 2023
72,060.00
-480.00
తేదీ ధర మార్పు
10 డిసెంబర్ 2023 72,540 +0.00
09 డిసెంబర్ 2023 72,540 +10.00
08 డిసెంబర్ 2023 72,530 -1,840.00
07 డిసెంబర్ 2023 74,370 -380.00
06 డిసెంబర్ 2023 74,750 -600.00
05 డిసెంబర్ 2023 75,350 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 76,110 -1,820.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,930 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,920 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,910 +410.00
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,930
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 72,530
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 75,195
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,910
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (10 డిసెంబర్) 72,540
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,500
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,310
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,898
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,600
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,500
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,170
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,920
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,809
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,990
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,960
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,060
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,980
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,396
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,050
తిరువనంతపురం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,990
తిరువనంతపురం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర