ముక్త్సర్, పంజాబ్ : బంగారం & వెండి ధర

ముక్త్సర్ : బంగారు రేటు

23 మే 2024
71,710
-1,550.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 73,260 -950.00
21 మే 2024 74,210 -380.00
20 మే 2024 74,590 +650.00
19 మే 2024 73,940 +10.00
18 మే 2024 73,930 +0.00
17 మే 2024 73,930 +800.00
16 మే 2024 73,130 -130.00
15 మే 2024 73,260 +800.00
14 మే 2024 72,460 +470.00
13 మే 2024 71,990 -880.00
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,590
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,770
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,463
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,770
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) 73,260
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,990
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,260
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,307
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,260
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,540
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,030
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,670
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,900
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,670
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,630
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,880
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,400
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,205
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,880
ముక్త్సర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,610
ముక్త్సర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ముక్త్సర్ : వెండి రేటు

23 మే 2024
90,340.00
-2,650.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 92,990 -1,740.00
21 మే 2024 94,730 -770.00
20 మే 2024 95,500 +4,340.00
19 మే 2024 91,160 +0.00
18 మే 2024 91,160 +10.00
17 మే 2024 91,150 +3,830.00
16 మే 2024 87,320 +370.00
15 మే 2024 86,950 +1,540.00
14 మే 2024 85,410 +560.00
13 మే 2024 84,850 -100.00
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,500
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,970
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 86,268
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,110
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) 92,990
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,020
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,670
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,760
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,670
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,820
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,680
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,190
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,539
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,190
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,140
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,330
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,060
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,922
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,330
ముక్త్సర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,180
ముక్త్సర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర