నికోబార్ : బంగారం & వెండి ధర, నికోబార్ బంగారు రేట్లు, నికోబార్ వెండి రేట్లు

నికోబార్, అండమాన్ మరియు నికోబార్ : బంగారం & వెండి ధర

నికోబార్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,880
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,880 +40.00
18 మే 2022 51,840 -80.00
17 మే 2022 51,920 +390.00
16 మే 2022 51,530 -310.00
15 మే 2022 51,840 +0.00
14 మే 2022 51,840 +0.00
13 మే 2022 51,840 -670.00
12 మే 2022 52,510 +250.00
11 మే 2022 52,260 -390.00
10 మే 2022 52,650 -400.00
నికోబార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,470
నికోబార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,530
నికోబార్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,341
నికోబార్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,960
నికోబార్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,880
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 55,040
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,900
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,849
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 53,300
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,960
నికోబార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 56,020
నికోబార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,890
నికోబార్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,713
నికోబార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,890
నికోబార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,640
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 53,250
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 49,270
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 51,008
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 49,270
నికోబార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,890
నికోబార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నికోబార్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
62,790.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,790 -400.00
18 మే 2022 63,190 +240.00
17 మే 2022 62,950 +1,650.00
16 మే 2022 61,300 +600.00
15 మే 2022 60,700 +0.00
14 మే 2022 60,700 +0.00
13 మే 2022 60,700 -2,070.00
12 మే 2022 62,770 +140.00
11 మే 2022 62,630 -910.00
10 మే 2022 63,540 -1,080.00
నికోబార్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 66,040
నికోబార్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,700
నికోబార్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,363
నికోబార్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 66,040
నికోబార్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,790
నికోబార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,300
నికోబార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 66,040
నికోబార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 69,428
నికోబార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,730
నికోబార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 66,040
నికోబార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,750
నికోబార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 66,150
నికోబార్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,814
నికోబార్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 66,150
నికోబార్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 69,640
నికోబార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 68,220
నికోబార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,750
నికోబార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 65,216
నికోబార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 63,000
నికోబార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 66,150
నికోబార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర