కోటా, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

కోటా : బంగారు రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
63,260
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 63,260 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,530 -330.00
29 నవంబర్ 2023 62,860 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,510 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,560 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,560 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,550 +0.00
24 నవంబర్ 2023 61,550 +310.00
23 నవంబర్ 2023 61,240 +50.00
22 నవంబర్ 2023 61,190 -180.00
కోటా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,260
కోటా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 63,260
కోటా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,260
కోటా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,260
కోటా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 63,260
కోటా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,860
కోటా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,760
కోటా బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,965
కోటా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,860
కోటా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,530
కోటా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,320
కోటా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,540
కోటా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,187
కోటా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,490
కోటా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,980
కోటా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,540
కోటా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,290
కోటా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,905
కోటా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,470
కోటా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,490
కోటా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కోటా : వెండి రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
77,670.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 77,670 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,250 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,110 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,440 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,150 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,140 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,140 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,130 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,110 +130.00
22 నవంబర్ 2023 72,980 -470.00
కోటా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,670
కోటా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 77,670
కోటా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,670
కోటా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,670
కోటా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 77,670
కోటా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,250
కోటా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,090
కోటా వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,667
కోటా వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,380
కోటా వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,250
కోటా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,930
కోటా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,710
కోటా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,585
కోటా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,770
కోటా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,730
కోటా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,820
కోటా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,760
కోటా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,181
కోటా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,810
కోటా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,770
కోటా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర