కిష్త్వార్, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

కిష్త్వార్ : బంగారు రేటు

02 జూన్ 2023
60,300
+20.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 60,280 +10.00
31 మే 2023 60,270 +10.00
30 మే 2023 60,260 +510.00
29 మే 2023 59,750 +80.00
28 మే 2023 59,670 +0.00
27 మే 2023 59,670 +10.00
26 మే 2023 59,660 -90.00
25 మే 2023 59,750 -380.00
24 మే 2023 60,130 -390.00
23 మే 2023 60,520 -20.00
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,280
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,280
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 60,280
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,280
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 60,280
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,690
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,660
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,618
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,120
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,270
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,340
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,630
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,350
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,630
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,110
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,870
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,060
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,886
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,980
కిష్త్వార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,620
కిష్త్వార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కిష్త్వార్ : వెండి రేటు

02 జూన్ 2023
72,920.00
+100.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 72,820 +480.00
31 మే 2023 72,340 +1,070.00
30 మే 2023 71,270 -30.00
29 మే 2023 71,300 -180.00
28 మే 2023 71,480 +10.00
27 మే 2023 71,470 +0.00
26 మే 2023 71,470 +1,080.00
25 మే 2023 70,390 -830.00
24 మే 2023 71,220 -1,090.00
23 మే 2023 72,310 -570.00
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,820
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,820
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,820
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,820
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 72,820
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,120
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,390
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,892
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,530
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,340
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,310
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,340
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,942
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,420
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,530
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,410
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,950
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,096
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,560
కిష్త్వార్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,410
కిష్త్వార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర