మౌనాత్భంజన్, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

మౌనాత్భంజన్ : బంగారు రేటు

18 జూన్ 2024
71,510
-10.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జూన్ 2024 71,520 -450.00
16 జూన్ 2024 71,970 +10.00
15 జూన్ 2024 71,960 +0.00
14 జూన్ 2024 71,960 +830.00
13 జూన్ 2024 71,130 -770.00
12 జూన్ 2024 71,900 +410.00
11 జూన్ 2024 71,490 +90.00
10 జూన్ 2024 71,400 +90.00
09 జూన్ 2024 71,310 +0.00
08 జూన్ 2024 71,310 +10.00
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,080
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,130
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,793
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,780
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (17 జూన్) 71,520
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,610
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,790
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,316
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,790
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,770
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,010
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,270
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,326
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,270
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,560
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,050
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,690
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,918
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,690
మౌనాత్భంజన్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,650
మౌనాత్భంజన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మౌనాత్భంజన్ : వెండి రేటు

18 జూన్ 2024
88,850.00
-260.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జూన్ 2024 89,110 -280.00
16 జూన్ 2024 89,390 +0.00
15 జూన్ 2024 89,390 +10.00
14 జూన్ 2024 89,380 +1,180.00
13 జూన్ 2024 88,200 -2,410.00
12 జూన్ 2024 90,610 +1,760.00
11 జూన్ 2024 88,850 -1,350.00
10 జూన్ 2024 90,200 +1,120.00
09 జూన్ 2024 89,080 +10.00
08 జూన్ 2024 89,070 +10.00
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,000
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,200
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,154
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,780
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (17 జూన్) 89,110
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,320
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,990
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,228
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,130
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,780
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,040
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,690
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,781
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,690
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,840
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,700
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,210
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,558
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,210
మౌనాత్భంజన్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,160
మౌనాత్భంజన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర