కోరాపుట్, ఒడిశా : బంగారం & వెండి ధర

కోరాపుట్ : బంగారు రేటు

11 డిసెంబర్ 2023
61,360
-390.00
తేదీ ధర మార్పు
10 డిసెంబర్ 2023 61,750 +10.00
09 డిసెంబర్ 2023 61,740 +0.00
08 డిసెంబర్ 2023 61,740 -720.00
07 డిసెంబర్ 2023 62,460 +110.00
06 డిసెంబర్ 2023 62,350 +190.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,160 -180.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,340 -960.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,300 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,290 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,290 +730.00
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,300
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,740
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,442
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,290
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (10 డిసెంబర్) 61,750
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,880
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,780
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,988
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,880
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,560
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,350
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,560
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,213
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,520
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,000
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,560
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,310
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,929
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,500
కోరాపుట్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,510
కోరాపుట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కోరాపుట్ : వెండి రేటు

11 డిసెంబర్ 2023
71,860.00
-480.00
తేదీ ధర మార్పు
10 డిసెంబర్ 2023 72,340 +0.00
09 డిసెంబర్ 2023 72,340 +10.00
08 డిసెంబర్ 2023 72,330 -1,830.00
07 డిసెంబర్ 2023 74,160 -380.00
06 డిసెంబర్ 2023 74,540 -600.00
05 డిసెంబర్ 2023 75,140 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 75,900 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,710 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,700 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,700 +420.00
కోరాపుట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,710
కోరాపుట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 72,330
కోరాపుట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,986
కోరాపుట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,700
కోరాపుట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (10 డిసెంబర్) 72,340
కోరాపుట్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,280
కోరాపుట్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,120
కోరాపుట్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,696
కోరాపుట్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,410
కోరాపుట్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,280
కోరాపుట్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,960
కోరాపుట్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,740
కోరాపుట్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,612
కోరాపుట్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,800
కోరాపుట్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,760
కోరాపుట్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,850
కోరాపుట్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,790
కోరాపుట్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,210
కోరాపుట్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,840
కోరాపుట్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,790
కోరాపుట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర