జష్పూర్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

జష్పూర్ : బంగారు రేటు

30 మే 2023
60,070
+440.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 59,630 +90.00
28 మే 2023 59,540 +0.00
27 మే 2023 59,540 +10.00
26 మే 2023 59,530 -100.00
25 మే 2023 59,630 -370.00
24 మే 2023 60,000 -390.00
23 మే 2023 60,390 -20.00
22 మే 2023 60,410 -120.00
21 మే 2023 60,530 +0.00
20 మే 2023 60,530 +10.00
జష్పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,560
జష్పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,530
జష్పూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,513
జష్పూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 59,990
జష్పూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 59,630
జష్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,210
జష్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,500
జష్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,221
జష్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,500
జష్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 59,980
జష్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,740
జష్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,940
జష్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,764
జష్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,870
జష్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,500
జష్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,800
జష్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,430
జష్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,396
జష్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,800
జష్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,830
జష్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జష్పూర్ : వెండి రేటు

30 మే 2023
71,210.00
+60.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 71,150 -180.00
28 మే 2023 71,330 +10.00
27 మే 2023 71,320 +10.00
26 మే 2023 71,310 +1,070.00
25 మే 2023 70,240 -830.00
24 మే 2023 71,070 -1,090.00
23 మే 2023 72,160 -570.00
22 మే 2023 72,730 -610.00
21 మే 2023 73,340 +0.00
20 మే 2023 73,340 +10.00
జష్పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,960
జష్పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,240
జష్పూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,879
జష్పూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,370
జష్పూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 71,150
జష్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,150
జష్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,180
జష్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,783
జష్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,260
జష్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,370
జష్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,260
జష్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,820
జష్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,955
జష్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,430
జష్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,260
జష్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,380
జష్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,640
జష్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,338
జష్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,940
జష్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,540
జష్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర