రాజౌరి, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

రాజౌరి : బంగారు రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
62,700
+270.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 62,430 -960.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,390 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,380 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,380 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,650 -330.00
29 నవంబర్ 2023 62,980 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,630 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,680 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,670 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,670 +10.00
రాజౌరి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,390
రాజౌరి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,430
రాజౌరి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,145
రాజౌరి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,380
రాజౌరి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 62,430
రాజౌరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,980
రాజౌరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,870
రాజౌరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,078
రాజౌరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,970
రాజౌరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,650
రాజౌరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,440
రాజౌరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,650
రాజౌరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,299
రాజౌరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,600
రాజౌరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,090
రాజౌరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,650
రాజౌరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,390
రాజౌరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,009
రాజౌరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,580
రాజౌరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,600
రాజౌరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రాజౌరి : వెండి రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
75,970.00
-40.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 76,010 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,820 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,820 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,810 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,400 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,250 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,580 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,290 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,280 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,270 +0.00
రాజౌరి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,820
రాజౌరి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 76,010
రాజౌరి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,365
రాజౌరి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,810
రాజౌరి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 76,010
రాజౌరి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,400
రాజౌరి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,220
రాజౌరి వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,803
రాజౌరి వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,510
రాజౌరి వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,400
రాజౌరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,070
రాజౌరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,840
రాజౌరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,716
రాజౌరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,900
రాజౌరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,860
రాజౌరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,960
రాజౌరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,890
రాజౌరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,300
రాజౌరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,950
రాజౌరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,900
రాజౌరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర