హైదరాబాద్, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

హైదరాబాద్ : బంగారు రేటు

22 జూన్ 2024
71,730
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 71,730 -140.00
19 జూన్ 2024 71,870 +50.00
18 జూన్ 2024 71,820 +210.00
17 జూన్ 2024 71,610 -450.00
16 జూన్ 2024 72,060 +0.00
15 జూన్ 2024 72,060 +10.00
14 జూన్ 2024 72,050 +820.00
13 జూన్ 2024 71,230 -760.00
12 జూన్ 2024 71,990 +410.00
11 జూన్ 2024 71,580 +90.00
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,170
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,230
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,875
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,870
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 71,730
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,710
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,880
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,412
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,880
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,870
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,110
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,360
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,420
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,360
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,650
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,140
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,770
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,005
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,770
హైదరాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,740
హైదరాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

హైదరాబాద్ : వెండి రేటు

22 జూన్ 2024
89,530.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 89,530 -360.00
19 జూన్ 2024 89,890 +500.00
18 జూన్ 2024 89,390 +160.00
17 జూన్ 2024 89,230 -280.00
16 జూన్ 2024 89,510 +10.00
15 జూన్ 2024 89,500 +0.00
14 జూన్ 2024 89,500 +1,190.00
13 జూన్ 2024 88,310 -2,420.00
12 జూన్ 2024 90,730 +1,760.00
11 జూన్ 2024 88,970 -1,350.00
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,120
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,310
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,173
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,910
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 89,530
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,440
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,100
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,344
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,240
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,900
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,150
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,790
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,889
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,790
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,950
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,800
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,310
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,657
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,310
హైదరాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,260
హైదరాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర