రాజ్‌నందగావ్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

రాజ్‌నందగావ్ : బంగారు రేటు

23 మే 2024
72,120
-1,110.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 73,230 -950.00
21 మే 2024 74,180 -380.00
20 మే 2024 74,560 +650.00
19 మే 2024 73,910 +10.00
18 మే 2024 73,900 +0.00
17 మే 2024 73,900 +790.00
16 మే 2024 73,110 -120.00
15 మే 2024 73,230 +800.00
14 మే 2024 72,430 +460.00
13 మే 2024 71,970 -870.00
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,560
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,740
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,435
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,740
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) 73,230
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,960
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,230
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,278
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,230
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,510
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,010
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,650
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,875
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,650
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,610
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,860
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,370
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,181
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,860
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,580
రాజ్‌నందగావ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రాజ్‌నందగావ్ : వెండి రేటు

23 మే 2024
91,080.00
-1,870.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 92,950 -1,740.00
21 మే 2024 94,690 -780.00
20 మే 2024 95,470 +4,340.00
19 మే 2024 91,130 +10.00
18 మే 2024 91,120 +10.00
17 మే 2024 91,110 +3,820.00
16 మే 2024 87,290 +370.00
15 మే 2024 86,920 +1,540.00
14 మే 2024 85,380 +570.00
13 మే 2024 84,810 -110.00
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,470
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,940
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 86,234
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,080
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) 92,950
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,990
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,640
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,727
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,640
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,790
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,650
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,160
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,509
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,160
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,110
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,300
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,040
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,895
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,300
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,150
రాజ్‌నందగావ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర