రాజ్‌నందగావ్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

రాజ్‌నందగావ్ : బంగారు రేటు

05 డిసెంబర్ 2022
53,810
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2022 53,810 +10.00
03 డిసెంబర్ 2022 53,800 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 53,800 +10.00
01 డిసెంబర్ 2022 53,790 +970.00
30 నవంబర్ 2022 52,820 +290.00
29 నవంబర్ 2022 52,530 +230.00
28 నవంబర్ 2022 52,300 -390.00
27 నవంబర్ 2022 52,690 +0.00
26 నవంబర్ 2022 52,690 +10.00
25 నవంబర్ 2022 52,680 -140.00
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 53,810
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,790
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 53,800
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,790
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 53,810
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,160
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,210
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,130
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,560
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,820
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 51,950
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,120
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,769
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,140
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,360
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,700
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,260
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 49,984
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,090
రాజ్‌నందగావ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,140
రాజ్‌నందగావ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రాజ్‌నందగావ్ : వెండి రేటు

05 డిసెంబర్ 2022
66,210.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2022 66,210 +0.00
03 డిసెంబర్ 2022 66,210 +10.00
02 డిసెంబర్ 2022 66,200 +1,060.00
01 డిసెంబర్ 2022 65,140 +1,890.00
30 నవంబర్ 2022 63,250 +650.00
29 నవంబర్ 2022 62,600 +1,620.00
28 నవంబర్ 2022 60,980 -940.00
27 నవంబర్ 2022 61,920 +0.00
26 నవంబర్ 2022 61,920 +10.00
25 నవంబర్ 2022 61,910 -230.00
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,210
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,140
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 65,940
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,140
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 66,210
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,250
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,400
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,293
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,940
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,250
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,770
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,250
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,017
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,770
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,720
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,880
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,330
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,405
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,330
రాజ్‌నందగావ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,770
రాజ్‌నందగావ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర