ఖేడా, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

ఖేడా : బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
60,030
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 60,030 +180.00
05 జూన్ 2023 59,850 +240.00
04 జూన్ 2023 59,610 +10.00
03 జూన్ 2023 59,600 +0.00
02 జూన్ 2023 59,600 -660.00
01 జూన్ 2023 60,260 +10.00
31 మే 2023 60,250 +10.00
30 మే 2023 60,240 +510.00
29 మే 2023 59,730 +80.00
28 మే 2023 59,650 +10.00
ఖేడా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,260
ఖేడా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 59,600
ఖేడా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,825
ఖేడా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,260
ఖేడా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 60,030
ఖేడా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,670
ఖేడా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,640
ఖేడా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,595
ఖేడా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,090
ఖేడా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,250
ఖేడా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,320
ఖేడా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,600
ఖేడా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,324
ఖేడా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,600
ఖేడా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,090
ఖేడా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,840
ఖేడా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,040
ఖేడా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,862
ఖేడా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,960
ఖేడా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,600
ఖేడా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఖేడా : వెండి రేటు

07 జూన్ 2023
72,120.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 72,120 +50.00
05 జూన్ 2023 72,070 -100.00
04 జూన్ 2023 72,170 +0.00
03 జూన్ 2023 72,170 +10.00
02 జూన్ 2023 72,160 -630.00
01 జూన్ 2023 72,790 +470.00
31 మే 2023 72,320 +1,080.00
30 మే 2023 71,240 -30.00
29 మే 2023 71,270 -180.00
28 మే 2023 71,450 +10.00
ఖేడా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,790
ఖేడా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,070
ఖేడా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,247
ఖేడా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,790
ఖేడా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 72,120
ఖేడా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,090
ఖేడా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,360
ఖేడా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,863
ఖేడా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,500
ఖేడా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,320
ఖేడా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,280
ఖేడా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,310
ఖేడా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,912
ఖేడా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,390
ఖేడా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,500
ఖేడా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,380
ఖేడా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,930
ఖేడా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,070
ఖేడా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,540
ఖేడా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,380
ఖేడా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర