మాల్డా : బంగారం & వెండి ధర, మాల్డా బంగారు రేట్లు, మాల్డా వెండి రేట్లు

మాల్డా, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

మాల్డా : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,660
+330.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,330 +50.00
18 మే 2022 51,280 -80.00
17 మే 2022 51,360 +380.00
16 మే 2022 50,980 -300.00
15 మే 2022 51,280 +0.00
14 మే 2022 51,280 +0.00
13 మే 2022 51,280 -670.00
12 మే 2022 51,950 +240.00
11 మే 2022 51,710 -380.00
10 మే 2022 52,090 -390.00
మాల్డా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,900
మాల్డా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 50,980
మాల్డా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,782
మాల్డా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,400
మాల్డా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,330
మాల్డా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,450
మాల్డా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,330
మాల్డా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,274
మాల్డా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,730
మాల్డా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,400
మాల్డా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,420
మాల్డా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,330
మాల్డా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,138
మాల్డా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,330
మాల్డా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,080
మాల్డా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,680
మాల్డా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,740
మాల్డా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,464
మాల్డా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,740
మాల్డా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,330
మాల్డా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మాల్డా : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
62,930.00
+810.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,120 -390.00
18 మే 2022 62,510 +240.00
17 మే 2022 62,270 +1,630.00
16 మే 2022 60,640 +590.00
15 మే 2022 60,050 +0.00
14 మే 2022 60,050 +0.00
13 మే 2022 60,050 -2,050.00
12 మే 2022 62,100 +140.00
11 మే 2022 61,960 -900.00
10 మే 2022 62,860 -1,070.00
మాల్డా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,330
మాల్డా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,050
మాల్డా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,684
మాల్డా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,330
మాల్డా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,120
మాల్డా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,520
మాల్డా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,330
మాల్డా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,683
మాల్డా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,980
మాల్డా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,330
మాల్డా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,960
మాల్డా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,440
మాల్డా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,056
మాల్డా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,440
మాల్డా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 68,900
మాల్డా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,490
మాల్డా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,080
మాల్డా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,519
మాల్డా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,330
మాల్డా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,440
మాల్డా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర