మాల్డా, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

మాల్డా : బంగారు రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
72,900
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 72,900 +770.00
15 ఏప్రిల్ 2024 72,130 +320.00
14 ఏప్రిల్ 2024 71,810 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 71,800 +0.00
12 ఏప్రిల్ 2024 71,800 +280.00
11 ఏప్రిల్ 2024 71,520 +430.00
10 ఏప్రిల్ 2024 71,090 -100.00
09 ఏప్రిల్ 2024 71,190 +400.00
08 ఏప్రిల్ 2024 70,790 +340.00
07 ఏప్రిల్ 2024 70,450 +10.00
మాల్డా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,900
మాల్డా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,170
మాల్డా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 70,789
మాల్డా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,170
మాల్డా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 72,900
మాల్డా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 67,940
మాల్డా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,590
మాల్డా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,813
మాల్డా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,590
మాల్డా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,540
మాల్డా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,800
మాల్డా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,310
మాల్డా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,122
మాల్డా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,800
మాల్డా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,520
మాల్డా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,310
మాల్డా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,520
మాల్డా బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,298
మాల్డా బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,310
మాల్డా బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,580
మాల్డా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మాల్డా : వెండి రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
83,580.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 83,580 -330.00
15 ఏప్రిల్ 2024 83,910 +780.00
14 ఏప్రిల్ 2024 83,130 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 83,120 +0.00
12 ఏప్రిల్ 2024 83,120 +170.00
11 ఏప్రిల్ 2024 82,950 +270.00
10 ఏప్రిల్ 2024 82,680 +200.00
09 ఏప్రిల్ 2024 82,480 +560.00
08 ఏప్రిల్ 2024 81,920 +1,030.00
07 ఏప్రిల్ 2024 80,890 +0.00
మాల్డా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,910
మాల్డా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,570
మాల్డా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,348
మాల్డా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,570
మాల్డా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 83,580
మాల్డా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,580
మాల్డా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,100
మాల్డా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,440
మాల్డా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,100
మాల్డా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,040
మాల్డా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,230
మాల్డా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 68,970
మాల్డా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,830
మాల్డా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,230
మాల్డా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,090
మాల్డా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,250
మాల్డా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,770
మాల్డా వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,061
మాల్డా వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,250
మాల్డా వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,240
మాల్డా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర