కోర్బా, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

కోర్బా : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
53,320
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 53,320 +210.00
04 జూలై 2022 53,110 +1,430.00
03 జూలై 2022 51,680 +0.00
02 జూలై 2022 51,680 +0.00
01 జూలై 2022 51,680 -220.00
30 జూన్ 2022 51,900 -90.00
29 జూన్ 2022 51,990 +170.00
28 జూన్ 2022 51,820 +30.00
27 జూన్ 2022 51,790 +30.00
26 జూన్ 2022 51,760 +0.00
కోర్బా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,320
కోర్బా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,680
కోర్బా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,294
కోర్బా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,680
కోర్బా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 53,320
కోర్బా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,890
కోర్బా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,350
కోర్బా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,056
కోర్బా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,030
కోర్బా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,900
కోర్బా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,950
కోర్బా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,020
కోర్బా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,889
కోర్బా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,440
కోర్బా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,090
కోర్బా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,500
కోర్బా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,380
కోర్బా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,319
కోర్బా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,770
కోర్బా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,440
కోర్బా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కోర్బా : వెండి రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
59,840.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 59,840 +770.00
04 జూలై 2022 59,070 -600.00
03 జూలై 2022 59,670 +0.00
02 జూలై 2022 59,670 +0.00
01 జూలై 2022 59,670 -750.00
30 జూన్ 2022 60,420 -490.00
29 జూన్ 2022 60,910 -420.00
28 జూన్ 2022 61,330 +200.00
27 జూన్ 2022 61,130 +250.00
26 జూన్ 2022 60,880 +0.00
కోర్బా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,840
కోర్బా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 59,070
కోర్బా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,584
కోర్బా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,670
కోర్బా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 59,840
కోర్బా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,770
కోర్బా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,420
కోర్బా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,451
కోర్బా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,530
కోర్బా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,420
కోర్బా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,390
కోర్బా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,100
కోర్బా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,884
కోర్బా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,390
కోర్బా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,310
కోర్బా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,590
కోర్బా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,390
కోర్బా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,746
కోర్బా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,040
కోర్బా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,390
కోర్బా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర