కోర్బా, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

కోర్బా : బంగారు రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
62,320
+10.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 62,310 +190.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,120 -180.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,300 -950.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,250 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,250 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,240 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,510 -330.00
29 నవంబర్ 2023 62,840 +340.00
28 నవంబర్ 2023 62,500 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,550 +10.00
కోర్బా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,250
కోర్బా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,120
కోర్బా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,745
కోర్బా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,240
కోర్బా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 62,310
కోర్బా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,840
కోర్బా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,750
కోర్బా బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,948
కోర్బా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,840
కోర్బా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,510
కోర్బా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,310
కోర్బా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,530
కోర్బా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,174
కోర్బా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,480
కోర్బా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,960
కోర్బా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,520
కోర్బా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,270
కోర్బా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,890
కోర్బా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,460
కోర్బా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,470
కోర్బా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కోర్బా : వెండి రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
74,400.00
-90.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 74,490 -600.00
05 డిసెంబర్ 2023 75,090 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 75,850 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,660 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,650 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,650 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,230 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,090 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,420 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,130 +10.00
కోర్బా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,660
కోర్బా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 74,490
కోర్బా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 76,398
కోర్బా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,650
కోర్బా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 74,490
కోర్బా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,230
కోర్బా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,070
కోర్బా వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,648
కోర్బా వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,360
కోర్బా వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,230
కోర్బా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,920
కోర్బా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,690
కోర్బా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,565
కోర్బా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,750
కోర్బా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,710
కోర్బా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,800
కోర్బా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,740
కోర్బా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,162
కోర్బా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,790
కోర్బా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,750
కోర్బా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర