లుంగ్లీ, మిజోరం : బంగారం & వెండి ధర

లుంగ్లీ : బంగారు రేటు

23 ఫిబ్రవరి 2024
62,610
+360.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఫిబ్రవరి 2024 62,250 -160.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 62,410 +10.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 62,400 +120.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 62,280 +190.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 62,090 +10.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 62,080 +0.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 62,080 +210.00
15 ఫిబ్రవరి 2024 61,870 +230.00
14 ఫిబ్రవరి 2024 61,640 -90.00
13 ఫిబ్రవరి 2024 61,730 -590.00
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 63,130
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,640
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,400
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 63,130
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (22 ఫిబ్రవరి) 62,250
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,650
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,850
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,628
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,650
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,910
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,950
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,310
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,758
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,520
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,510
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,120
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 60,010
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,216
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,110
లుంగ్లీ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,790
లుంగ్లీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

లుంగ్లీ : వెండి రేటు

23 ఫిబ్రవరి 2024
70,910.00
+190.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,720 -450.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 71,170 -560.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 71,730 -30.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 71,760 -800.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 72,560 +0.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 72,560 +10.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 72,550 +980.00
15 ఫిబ్రవరి 2024 71,570 +1,030.00
14 ఫిబ్రవరి 2024 70,540 +480.00
13 ఫిబ్రవరి 2024 70,060 -1,430.00
లుంగ్లీ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,610
లుంగ్లీ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 70,060
లుంగ్లీ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,439
లుంగ్లీ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,610
లుంగ్లీ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (22 ఫిబ్రవరి) 70,720
లుంగ్లీ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,640
లుంగ్లీ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 71,150
లుంగ్లీ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,444
లుంగ్లీ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,640
లుంగ్లీ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,630
లుంగ్లీ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 78,000
లుంగ్లీ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,620
లుంగ్లీ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,841
లుంగ్లీ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,990
లుంగ్లీ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,600
లుంగ్లీ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,570
లుంగ్లీ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,380
లుంగ్లీ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,967
లుంగ్లీ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,670
లుంగ్లీ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,570
లుంగ్లీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర