షేక్‌పురా, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

షేక్‌పురా : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
51,980
-350.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 52,330 +260.00
24 మే 2022 52,070 +80.00
23 మే 2022 51,990 +290.00
22 మే 2022 51,700 +0.00
21 మే 2022 51,700 +0.00
20 మే 2022 51,700 +330.00
19 మే 2022 51,370 +50.00
18 మే 2022 51,320 -80.00
17 మే 2022 51,400 +380.00
16 మే 2022 51,020 -300.00
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,940
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,020
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,842
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,440
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 52,330
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,490
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,370
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,314
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,770
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,440
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,470
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,370
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,178
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,370
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,120
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,720
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,780
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,501
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,780
షేక్‌పురా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,370
షేక్‌పురా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

షేక్‌పురా : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
62,940.00
-460.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 63,400 +690.00
24 మే 2022 62,710 -100.00
23 మే 2022 62,810 -160.00
22 మే 2022 62,970 +0.00
21 మే 2022 62,970 +0.00
20 మే 2022 62,970 +800.00
19 మే 2022 62,170 -390.00
18 మే 2022 62,560 +240.00
17 మే 2022 62,320 +1,630.00
16 మే 2022 60,690 +590.00
షేక్‌పురా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,380
షేక్‌పురా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,100
షేక్‌పురా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,790
షేక్‌పురా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,380
షేక్‌పురా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 63,400
షేక్‌పురా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,580
షేక్‌పురా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,380
షేక్‌పురా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,736
షేక్‌పురా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,030
షేక్‌పురా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,380
షేక్‌పురా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,020
షేక్‌పురా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,490
షేక్‌పురా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,109
షేక్‌పురా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,490
షేక్‌పురా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 68,950
షేక్‌పురా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,540
షేక్‌పురా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,120
షేక్‌పురా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,566
షేక్‌పురా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,370
షేక్‌పురా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,490
షేక్‌పురా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర