కైమూర్, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

కైమూర్ : బంగారు రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
72,950
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 72,950 +760.00
15 ఏప్రిల్ 2024 72,190 +330.00
14 ఏప్రిల్ 2024 71,860 +0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 71,860 +10.00
12 ఏప్రిల్ 2024 71,850 +270.00
11 ఏప్రిల్ 2024 71,580 +440.00
10 ఏప్రిల్ 2024 71,140 -110.00
09 ఏప్రిల్ 2024 71,250 +410.00
08 ఏప్రిల్ 2024 70,840 +340.00
07 ఏప్రిల్ 2024 70,500 +0.00
కైమూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,950
కైమూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,220
కైమూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 70,842
కైమూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,220
కైమూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 72,950
కైమూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,000
కైమూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,640
కైమూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,866
కైమూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,640
కైమూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,600
కైమూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,850
కైమూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,360
కైమూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,171
కైమూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,850
కైమూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,570
కైమూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,360
కైమూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,570
కైమూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,347
కైమూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,360
కైమూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,630
కైమూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కైమూర్ : వెండి రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
83,650.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 83,650 -320.00
15 ఏప్రిల్ 2024 83,970 +770.00
14 ఏప్రిల్ 2024 83,200 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 83,190 +10.00
12 ఏప్రిల్ 2024 83,180 +160.00
11 ఏప్రిల్ 2024 83,020 +270.00
10 ఏప్రిల్ 2024 82,750 +200.00
09 ఏప్రిల్ 2024 82,550 +560.00
08 ఏప్రిల్ 2024 81,990 +1,030.00
07 ఏప్రిల్ 2024 80,960 +10.00
కైమూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,970
కైమూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,630
కైమూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,413
కైమూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,630
కైమూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 83,650
కైమూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,640
కైమూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,150
కైమూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,499
కైమూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,150
కైమూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,100
కైమూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,290
కైమూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,030
కైమూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,885
కైమూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,290
కైమూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,140
కైమూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,310
కైమూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,830
కైమూర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,118
కైమూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,310
కైమూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,300
కైమూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర