చిత్తూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

చిత్తూరు : బంగారు రేటు

27 మే 2024
71,950
+330.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మే 2024 71,620 +10.00
25 మే 2024 71,610 +10.00
24 మే 2024 71,600 -230.00
23 మే 2024 71,830 -1,540.00
22 మే 2024 73,370 -960.00
21 మే 2024 74,330 -380.00
20 మే 2024 74,710 +650.00
19 మే 2024 74,060 +10.00
18 మే 2024 74,050 +0.00
17 మే 2024 74,050 +800.00
చిత్తూరు బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,710
చిత్తూరు బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,880
చిత్తూరు బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,432
చిత్తూరు బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,880
చిత్తూరు బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (26 మే) 71,620
చిత్తూరు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,110
చిత్తూరు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,360
చిత్తూరు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,420
చిత్తూరు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,360
చిత్తూరు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,650
చిత్తూరు బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,140
చిత్తూరు బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,770
చిత్తూరు బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,005
చిత్తూరు బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,770
చిత్తూరు బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,740
చిత్తూరు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,980
చిత్తూరు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,490
చిత్తూరు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,303
చిత్తూరు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,980
చిత్తూరు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,700
చిత్తూరు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చిత్తూరు : వెండి రేటు

27 మే 2024
92,070.00
+1,320.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మే 2024 90,750 +10.00
25 మే 2024 90,740 +10.00
24 మే 2024 90,730 +240.00
23 మే 2024 90,490 -2,650.00
22 మే 2024 93,140 -1,740.00
21 మే 2024 94,880 -770.00
20 మే 2024 95,650 +4,340.00
19 మే 2024 91,310 +10.00
18 మే 2024 91,300 +10.00
17 మే 2024 91,290 +3,830.00
చిత్తూరు వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,650
చిత్తూరు వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,100
చిత్తూరు వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 87,089
చిత్తూరు వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,240
చిత్తూరు వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (26 మే) 90,750
చిత్తూరు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,150
చిత్తూరు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,790
చిత్తూరు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,889
చిత్తూరు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,790
చిత్తూరు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,950
చిత్తూరు వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,800
చిత్తూరు వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,310
చిత్తూరు వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,657
చిత్తూరు వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,310
చిత్తూరు వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,260
చిత్తూరు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,440
చిత్తూరు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,170
చిత్తూరు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,049
చిత్తూరు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,440
చిత్తూరు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,290
చిత్తూరు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర