నల్గొండ, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

నల్గొండ : బంగారు రేటు

23 మార్చి 2023
59,470
+450.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 59,020 +140.00
21 మార్చి 2023 58,880 -840.00
20 మార్చి 2023 59,720 +50.00
19 మార్చి 2023 59,670 +10.00
18 మార్చి 2023 59,660 +0.00
17 మార్చి 2023 59,660 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,240 -320.00
15 మార్చి 2023 58,560 +880.00
14 మార్చి 2023 57,680 -140.00
13 మార్చి 2023 57,820 +1,490.00
నల్గొండ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,720
నల్గొండ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,050
నల్గొండ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,235
నల్గొండ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,980
నల్గొండ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 59,020
నల్గొండ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,920
నల్గొండ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,540
నల్గొండ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,508
నల్గొండ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,920
నల్గొండ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,950
నల్గొండ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,290
నల్గొండ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,130
నల్గొండ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,490
నల్గొండ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,130
నల్గొండ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,200
నల్గొండ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,160
నల్గొండ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,500
నల్గొండ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,472
నల్గొండ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,900
నల్గొండ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,130
నల్గొండ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నల్గొండ : వెండి రేటు

23 మార్చి 2023
69,690.00
+280.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 69,410 +850.00
21 మార్చి 2023 68,560 -370.00
20 మార్చి 2023 68,930 +160.00
19 మార్చి 2023 68,770 +10.00
18 మార్చి 2023 68,760 +0.00
17 మార్చి 2023 68,760 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,680 -760.00
15 మార్చి 2023 67,440 +420.00
14 మార్చి 2023 67,020 +340.00
13 మార్చి 2023 66,680 +3,750.00
నల్గొండ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 69,410
నల్గొండ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,940
నల్గొండ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,564
నల్గొండ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,560
నల్గొండ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 69,410
నల్గొండ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,510
నల్గొండ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,770
నల్గొండ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,471
నల్గొండ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,080
నల్గొండ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,670
నల్గొండ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,970
నల్గొండ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,100
నల్గొండ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,979
నల్గొండ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,410
నల్గొండ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,040
నల్గొండ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,810
నల్గొండ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,090
నల్గొండ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,973
నల్గొండ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,270
నల్గొండ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,410
నల్గొండ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర