నల్గొండ, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

నల్గొండ : బంగారు రేటు

19 జూలై 2024
73,680
-810.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 74,490 +80.00
17 జూలై 2024 74,410 -160.00
16 జూలై 2024 74,570 +800.00
15 జూలై 2024 73,770 +210.00
14 జూలై 2024 73,560 +10.00
13 జూలై 2024 73,550 +0.00
12 జూలై 2024 73,550 -20.00
11 జూలై 2024 73,570 +620.00
10 జూలై 2024 72,950 +270.00
09 జూలై 2024 72,680 +100.00
నల్గొండ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,570
నల్గొండ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,770
నల్గొండ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,234
నల్గొండ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,840
నల్గొండ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) 74,490
నల్గొండ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,170
నల్గొండ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,230
నల్గొండ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,821
నల్గొండ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,870
నల్గొండ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,770
నల్గొండ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,710
నల్గొండ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,880
నల్గొండ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,412
నల్గొండ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,880
నల్గొండ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,870
నల్గొండ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,110
నల్గొండ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,360
నల్గొండ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,420
నల్గొండ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,360
నల్గొండ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,650
నల్గొండ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నల్గొండ : వెండి రేటు

19 జూలై 2024
90,100.00
-1,840.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 91,940 -170.00
17 జూలై 2024 92,110 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,940 +1,150.00
15 జూలై 2024 92,790 -460.00
14 జూలై 2024 93,250 +0.00
13 జూలై 2024 93,250 +10.00
12 జూలై 2024 93,240 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,270 +1,160.00
10 జూలై 2024 93,110 +60.00
09 జూలై 2024 93,050 +350.00
నల్గొండ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,270
నల్గొండ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,730
నల్గొండ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,687
నల్గొండ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,730
నల్గొండ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) 91,940
నల్గొండ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,120
నల్గొండ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,320
నల్గొండ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,613
నల్గొండ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,910
నల్గొండ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,570
నల్గొండ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,440
నల్గొండ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,100
నల్గొండ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,344
నల్గొండ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,240
నల్గొండ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,900
నల్గొండ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,150
నల్గొండ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,790
నల్గొండ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,889
నల్గొండ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,790
నల్గొండ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,950
నల్గొండ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర