షహదారా, .ిల్లీ : బంగారం & వెండి ధర

షహదారా : బంగారు రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
63,160
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 63,160 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,430 -330.00
29 నవంబర్ 2023 62,760 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,410 +940.00
27 నవంబర్ 2023 61,470 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,460 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,460 +10.00
24 నవంబర్ 2023 61,450 +300.00
23 నవంబర్ 2023 61,150 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,090 -180.00
షహదారా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,160
షహదారా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 63,160
షహదారా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,160
షహదారా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,160
షహదారా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 63,160
షహదారా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,760
షహదారా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,670
షహదారా బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,868
షహదారా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,760
షహదారా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,430
షహదారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,230
షహదారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,450
షహదారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,095
షహదారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,400
షహదారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,880
షహదారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,440
షహదారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,190
షహదారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,806
షహదారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,380
షహదారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,400
షహదారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

షహదారా : వెండి రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
77,540.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 77,540 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,130 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 75,990 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,320 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,030 +0.00
26 నవంబర్ 2023 74,030 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,020 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,010 +1,010.00
23 నవంబర్ 2023 73,000 +130.00
22 నవంబర్ 2023 72,870 -460.00
షహదారా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,540
షహదారా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 77,540
షహదారా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,540
షహదారా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,540
షహదారా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 77,540
షహదారా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,130
షహదారా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,980
షహదారా వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,552
షహదారా వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,260
షహదారా వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,130
షహదారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,820
షహదారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,610
షహదారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,472
షహదారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,660
షహదారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,610
షహదారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,710
షహదారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,650
షహదారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,052
షహదారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,690
షహదారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,650
షహదారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర