విజయనగరం, ఆంధ్రప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

విజయనగరం : బంగారు రేటు

01 జూన్ 2023
59,930
-340.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 60,270 +20.00
30 మే 2023 60,250 +500.00
29 మే 2023 59,750 +90.00
28 మే 2023 59,660 +0.00
27 మే 2023 59,660 +10.00
26 మే 2023 59,650 -100.00
25 మే 2023 59,750 -370.00
24 మే 2023 60,120 -390.00
23 మే 2023 60,510 -20.00
22 మే 2023 60,530 -120.00
విజయనగరం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
విజయనగరం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
విజయనగరం బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర
విజయనగరం బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
విజయనగరం బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
విజయనగరం బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,680
విజయనగరం బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,650
విజయనగరం బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,611
విజయనగరం బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,110
విజయనగరం బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,270
విజయనగరం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,330
విజయనగరం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,620
విజయనగరం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,340
విజయనగరం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,620
విజయనగరం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,100
విజయనగరం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,860
విజయనగరం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,050
విజయనగరం బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,878
విజయనగరం బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,980
విజయనగరం బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,610
విజయనగరం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

విజయనగరం : వెండి రేటు

01 జూన్ 2023
72,020.00
-310.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 72,330 +1,070.00
30 మే 2023 71,260 -30.00
29 మే 2023 71,290 -180.00
28 మే 2023 71,470 +10.00
27 మే 2023 71,460 +0.00
26 మే 2023 71,460 +1,080.00
25 మే 2023 70,380 -830.00
24 మే 2023 71,210 -1,090.00
23 మే 2023 72,300 -570.00
22 మే 2023 72,870 -620.00
విజయనగరం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
విజయనగరం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
విజయనగరం వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర
విజయనగరం వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
విజయనగరం వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
విజయనగరం వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,110
విజయనగరం వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,380
విజయనగరం వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,882
విజయనగరం వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,520
విజయనగరం వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,330
విజయనగరం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,300
విజయనగరం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,330
విజయనగరం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,931
విజయనగరం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,410
విజయనగరం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,520
విజయనగరం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,400
విజయనగరం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,940
విజయనగరం వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,087
విజయనగరం వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,560
విజయనగరం వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,400
విజయనగరం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర