సేనాపతి, మణిపూర్ : బంగారం & వెండి ధర

సేనాపతి : బంగారు రేటు

27 మే 2024
72,200
+390.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మే 2024 71,810 +10.00
25 మే 2024 71,800 +10.00
24 మే 2024 71,790 -230.00
23 మే 2024 72,020 -1,550.00
22 మే 2024 73,570 -950.00
21 మే 2024 74,520 -390.00
20 మే 2024 74,910 +660.00
19 మే 2024 74,250 +0.00
18 మే 2024 74,250 +10.00
17 మే 2024 74,240 +800.00
సేనాపతి బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,910
సేనాపతి బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 71,070
సేనాపతి బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,624
సేనాపతి బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 71,070
సేనాపతి బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (26 మే) 71,810
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,300
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,550
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,609
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,550
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,840
సేనాపతి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,320
సేనాపతి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,940
సేనాపతి బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,180
సేనాపతి బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,940
సేనాపతి బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,920
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 63,150
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,660
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,467
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 63,150
సేనాపతి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,870
సేనాపతి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సేనాపతి : వెండి రేటు

27 మే 2024
92,470.00
+1,480.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మే 2024 90,990 +10.00
25 మే 2024 90,980 +10.00
24 మే 2024 90,970 +240.00
23 మే 2024 90,730 -2,650.00
22 మే 2024 93,380 -1,750.00
21 మే 2024 95,130 -780.00
20 మే 2024 95,910 +4,360.00
19 మే 2024 91,550 +10.00
18 మే 2024 91,540 +0.00
17 మే 2024 91,540 +3,850.00
సేనాపతి వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,910
సేనాపతి వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,310
సేనాపతి వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 87,320
సేనాపతి వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,450
సేనాపతి వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (26 మే) 90,990
సేనాపతి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,370
సేనాపతి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,990
సేనాపతి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,106
సేనాపతి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,990
సేనాపతి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,160
సేనాపతి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 76,000
సేనాపతి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,500
సేనాపతి వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,855
సేనాపతి వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,500
సేనాపతి వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,460
సేనాపతి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,630
సేనాపతి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,360
సేనాపతి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,223
సేనాపతి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,630
సేనాపతి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,480
సేనాపతి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర