మైసూర్, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

మైసూర్ : బంగారు రేటు

24 జూలై 2024
68,780
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 68,780 -4,240.00
22 జూలై 2024 73,020 -250.00
21 జూలై 2024 73,270 +0.00
20 జూలై 2024 73,270 +10.00
19 జూలై 2024 73,260 -1,170.00
18 జూలై 2024 74,430 +70.00
17 జూలై 2024 74,360 -150.00
16 జూలై 2024 74,510 +800.00
15 జూలై 2024 73,710 +210.00
14 జూలై 2024 73,500 +0.00
మైసూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,510
మైసూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 68,780
మైసూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,990
మైసూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,780
మైసూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 68,780
మైసూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,120
మైసూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,170
మైసూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,765
మైసూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,810
మైసూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,720
మైసూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,650
మైసూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,820
మైసూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,354
మైసూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,830
మైసూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,810
మైసూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,050
మైసూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,310
మైసూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,363
మైసూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,310
మైసూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,600
మైసూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మైసూర్ : వెండి రేటు

24 జూలై 2024
85,050.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 85,050 -4,180.00
22 జూలై 2024 89,230 -540.00
21 జూలై 2024 89,770 +10.00
20 జూలై 2024 89,760 +10.00
19 జూలై 2024 89,750 -2,120.00
18 జూలై 2024 91,870 -170.00
17 జూలై 2024 92,040 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,870 +1,160.00
15 జూలై 2024 92,710 -470.00
14 జూలై 2024 93,180 +10.00
మైసూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,200
మైసూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 85,050
మైసూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 91,764
మైసూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,660
మైసూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 85,050
మైసూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,050
మైసూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,250
మైసూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,542
మైసూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,830
మైసూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,500
మైసూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,370
మైసూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,030
మైసూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,274
మైసూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,170
మైసూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,830
మైసూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,090
మైసూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,730
మైసూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,825
మైసూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,730
మైసూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,880
మైసూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర