ఫెక్, నాగాలాండ్ : బంగారం & వెండి ధర

ఫెక్ : బంగారు రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
63,550
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 63,550 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,820 -330.00
29 నవంబర్ 2023 63,150 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,800 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,850 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,840 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,840 +10.00
24 నవంబర్ 2023 61,830 +300.00
23 నవంబర్ 2023 61,530 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,470 -180.00
ఫెక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,550
ఫెక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 63,550
ఫెక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,550
ఫెక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,550
ఫెక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 63,550
ఫెక్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,150
ఫెక్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 60,040
ఫెక్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,247
ఫెక్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,140
ఫెక్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,820
ఫెక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,610
ఫెక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,800
ఫెక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,463
ఫెక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,760
ఫెక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,260
ఫెక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,810
ఫెక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,550
ఫెక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,180
ఫెక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,750
ఫెక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,760
ఫెక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఫెక్ : వెండి రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
78,030.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 78,030 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,610 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,460 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,790 +1,300.00
27 నవంబర్ 2023 74,490 +0.00
26 నవంబర్ 2023 74,490 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,480 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,470 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,450 +130.00
22 నవంబర్ 2023 73,320 -470.00
ఫెక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 78,030
ఫెక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 78,030
ఫెక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 78,030
ఫెక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 78,030
ఫెక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 78,030
ఫెక్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,610
ఫెక్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,410
ఫెక్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 73,004
ఫెక్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,710
ఫెక్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,610
ఫెక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,270
ఫెక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 67,020
ఫెక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,912
ఫెక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 70,090
ఫెక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 72,060
ఫెక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,170
ఫెక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,080
ఫెక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,517
ఫెక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,160
ఫెక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 70,090
ఫెక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర