పిథోరగ h ్, ఉత్తరాఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

పిథోరగ h ్ : బంగారు రేటు

23 మే 2024
72,080
-1,210.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 73,290 -960.00
21 మే 2024 74,250 -380.00
20 మే 2024 74,630 +650.00
19 మే 2024 73,980 +10.00
18 మే 2024 73,970 +0.00
17 మే 2024 73,970 +800.00
16 మే 2024 73,170 -130.00
15 మే 2024 73,300 +800.00
14 మే 2024 72,500 +470.00
13 మే 2024 72,030 -880.00
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,630
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,810
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,502
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,810
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) 73,290
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,030
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,290
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,345
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,290
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,580
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,070
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,710
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,936
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,710
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,670
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,920
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,430
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,237
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,920
పిథోరగ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,640
పిథోరగ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పిథోరగ h ్ : వెండి రేటు

23 మే 2024
90,780.00
-2,260.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 93,040 -1,740.00
21 మే 2024 94,780 -770.00
20 మే 2024 95,550 +4,340.00
19 మే 2024 91,210 +10.00
18 మే 2024 91,200 +0.00
17 మే 2024 91,200 +3,830.00
16 మే 2024 87,370 +370.00
15 మే 2024 87,000 +1,540.00
14 మే 2024 85,460 +570.00
13 మే 2024 84,890 -110.00
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,550
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,010
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 86,315
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,150
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) 93,040
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,060
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,710
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,803
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,710
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,860
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,720
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,230
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,578
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,230
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,180
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,370
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,100
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,961
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,370
పిథోరగ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,220
పిథోరగ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర