పంచ మహల్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

పంచ మహల్ : బంగారు రేటు

27 మే 2024
71,930
+330.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మే 2024 71,600 +10.00
25 మే 2024 71,590 +0.00
24 మే 2024 71,590 -220.00
23 మే 2024 71,810 -1,540.00
22 మే 2024 73,350 -960.00
21 మే 2024 74,310 -380.00
20 మే 2024 74,690 +650.00
19 మే 2024 74,040 +10.00
18 మే 2024 74,030 +0.00
17 మే 2024 74,030 +800.00
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,690
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,860
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,414
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,870
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (26 మే) 71,600
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,090
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,350
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,401
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,350
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,630
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,120
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,760
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,988
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,760
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,720
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,970
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,480
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,286
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,970
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,690
పంచ మహల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పంచ మహల్ : వెండి రేటు

27 మే 2024
92,070.00
+1,340.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మే 2024 90,730 +10.00
25 మే 2024 90,720 +10.00
24 మే 2024 90,710 +240.00
23 మే 2024 90,470 -2,640.00
22 మే 2024 93,110 -1,750.00
21 మే 2024 94,860 -770.00
20 మే 2024 95,630 +4,350.00
19 మే 2024 91,280 +0.00
18 మే 2024 91,280 +10.00
17 మే 2024 91,270 +3,830.00
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,630
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,080
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 87,067
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,220
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (26 మే) 90,730
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,130
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,770
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,868
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,770
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,930
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,780
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,290
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,638
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,290
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,240
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,420
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,150
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,017
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,420
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,270
పంచ మహల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర