పంచ మహల్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

పంచ మహల్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
52,080
-340.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 52,420 +250.00
24 మే 2022 52,170 +80.00
23 మే 2022 52,090 +290.00
22 మే 2022 51,800 +0.00
21 మే 2022 51,800 +0.00
20 మే 2022 51,800 +340.00
19 మే 2022 51,460 +40.00
18 మే 2022 51,420 -70.00
17 మే 2022 51,490 +380.00
16 మే 2022 51,110 -310.00
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,040
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,110
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,938
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,530
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 52,420
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,590
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,470
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,410
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,860
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,530
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,570
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,460
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,274
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,460
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,210
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,820
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,870
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,593
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,870
పంచ మహల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,460
పంచ మహల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పంచ మహల్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
63,060.00
-450.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 63,510 +690.00
24 మే 2022 62,820 -110.00
23 మే 2022 62,930 -160.00
22 మే 2022 63,090 +0.00
21 మే 2022 63,090 +0.00
20 మే 2022 63,090 +810.00
19 మే 2022 62,280 -390.00
18 మే 2022 62,670 +240.00
17 మే 2022 62,430 +1,630.00
16 మే 2022 60,800 +590.00
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,500
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,210
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,905
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,500
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 63,510
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,710
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,500
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,863
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,160
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,500
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,150
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,610
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,237
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,610
పంచ మహల్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 69,070
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,670
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,240
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,685
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,490
పంచ మహల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,610
పంచ మహల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర