జాబువా, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

జాబువా : బంగారు రేటు

23 మే 2024
72,110
-1,220.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 73,330 -960.00
21 మే 2024 74,290 -380.00
20 మే 2024 74,670 +650.00
19 మే 2024 74,020 +10.00
18 మే 2024 74,010 +0.00
17 మే 2024 74,010 +800.00
16 మే 2024 73,210 -130.00
15 మే 2024 73,340 +800.00
14 మే 2024 72,540 +470.00
13 మే 2024 72,070 -880.00
జాబువా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,670
జాబువా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,840
జాబువా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,540
జాబువా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,850
జాబువా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) 73,330
జాబువా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,070
జాబువా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,330
జాబువా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,382
జాబువా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,330
జాబువా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,610
జాబువా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,110
జాబువా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,740
జాబువా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,970
జాబువా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,740
జాబువా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,700
జాబువా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,950
జాబువా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,460
జాబువా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,271
జాబువా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,950
జాబువా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,670
జాబువా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జాబువా : వెండి రేటు

23 మే 2024
91,120.00
-1,970.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 93,090 -1,740.00
21 మే 2024 94,830 -770.00
20 మే 2024 95,600 +4,340.00
19 మే 2024 91,260 +10.00
18 మే 2024 91,250 +0.00
17 మే 2024 91,250 +3,830.00
16 మే 2024 87,420 +380.00
15 మే 2024 87,040 +1,540.00
14 మే 2024 85,500 +560.00
13 మే 2024 84,940 -100.00
జాబువా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,600
జాబువా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,050
జాబువా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 86,359
జాబువా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,190
జాబువా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) 93,090
జాబువా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,110
జాబువా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,750
జాబువా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,846
జాబువా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,750
జాబువా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,910
జాబువా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,760
జాబువా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,270
జాబువా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,618
జాబువా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,270
జాబువా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,220
జాబువా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,400
జాబువా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,140
జాబువా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,998
జాబువా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,400
జాబువా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,250
జాబువా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర