తిరువన్నమలై, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

తిరువన్నమలై : బంగారు రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
63,450
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 63,450 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,720 -330.00
29 నవంబర్ 2023 63,050 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,700 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,750 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,750 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,740 +0.00
24 నవంబర్ 2023 61,740 +310.00
23 నవంబర్ 2023 61,430 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,370 -180.00
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,450
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 63,450
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,450
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,450
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 63,450
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,050
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,940
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,150
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,040
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,720
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,510
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,710
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,369
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,670
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,160
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,720
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,460
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,084
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,650
తిరువన్నమలై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,660
తిరువన్నమలై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

తిరువన్నమలై : వెండి రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
77,900.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 77,900 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,490 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,340 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,670 +1,300.00
27 నవంబర్ 2023 74,370 +0.00
26 నవంబర్ 2023 74,370 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,360 +0.00
24 నవంబర్ 2023 74,360 +1,030.00
23 నవంబర్ 2023 73,330 +130.00
22 నవంబర్ 2023 73,200 -470.00
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,900
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 77,900
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,900
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,900
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 77,900
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,490
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,300
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,888
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,590
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,490
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,160
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,920
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,800
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,980
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,950
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,050
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,970
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,402
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,040
తిరువన్నమలై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,980
తిరువన్నమలై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర