హనుమన్‌గ arh ్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

హనుమన్‌గ arh ్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
52,000
-350.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 52,350 +260.00
24 మే 2022 52,090 +80.00
23 మే 2022 52,010 +290.00
22 మే 2022 51,720 +0.00
21 మే 2022 51,720 +0.00
20 మే 2022 51,720 +330.00
19 మే 2022 51,390 +50.00
18 మే 2022 51,340 -80.00
17 మే 2022 51,420 +380.00
16 మే 2022 51,040 -300.00
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,960
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,040
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,864
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,460
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 52,350
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,510
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,390
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,334
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,790
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,460
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,490
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,390
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,198
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,390
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,140
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,740
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,800
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,521
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,800
హనుమన్‌గ arh ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,390
హనుమన్‌గ arh ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

హనుమన్‌గ arh ్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
62,970.00
-450.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 63,420 +690.00
24 మే 2022 62,730 -110.00
23 మే 2022 62,840 -160.00
22 మే 2022 63,000 +0.00
21 మే 2022 63,000 +0.00
20 మే 2022 63,000 +810.00
19 మే 2022 62,190 -390.00
18 మే 2022 62,580 +230.00
17 మే 2022 62,350 +1,640.00
16 మే 2022 60,710 +590.00
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,410
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,120
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,815
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,410
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 63,420
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,610
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,410
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,763
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,060
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,410
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,050
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,510
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,137
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,510
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 68,980
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,570
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,150
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,593
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,400
హనుమన్‌గ arh ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,510
హనుమన్‌గ arh ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర