బార్మర్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

బార్మర్ : బంగారు రేటు

01 జూన్ 2023
59,870
-290.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 60,160 +10.00
30 మే 2023 60,150 +510.00
29 మే 2023 59,640 +80.00
28 మే 2023 59,560 +10.00
27 మే 2023 59,550 +0.00
26 మే 2023 59,550 -90.00
25 మే 2023 59,640 -370.00
24 మే 2023 60,010 -390.00
23 మే 2023 60,400 -20.00
22 మే 2023 60,420 -130.00
బార్మర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
బార్మర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
బార్మర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర
బార్మర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
బార్మర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
బార్మర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,580
బార్మర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,550
బార్మర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,505
బార్మర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,000
బార్మర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,160
బార్మర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,230
బార్మర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,520
బార్మర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,238
బార్మర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,520
బార్మర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,000
బార్మర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,760
బార్మర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,960
బార్మర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,779
బార్మర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,880
బార్మర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,510
బార్మర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బార్మర్ : వెండి రేటు

01 జూన్ 2023
71,930.00
-280.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 72,210 +1,070.00
30 మే 2023 71,140 -30.00
29 మే 2023 71,170 -170.00
28 మే 2023 71,340 +0.00
27 మే 2023 71,340 +10.00
26 మే 2023 71,330 +1,070.00
25 మే 2023 70,260 -830.00
24 మే 2023 71,090 -1,090.00
23 మే 2023 72,180 -560.00
22 మే 2023 72,740 -620.00
బార్మర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
బార్మర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
బార్మర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర
బార్మర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
బార్మర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
బార్మర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,980
బార్మర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,260
బార్మర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,755
బార్మర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,390
బార్మర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,210
బార్మర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,170
బార్మర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,200
బార్మర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,802
బార్మర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,280
బార్మర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,390
బార్మర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,280
బార్మర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,840
బార్మర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,972
బార్మర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,440
బార్మర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,280
బార్మర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర